EINDHOVEN - Een 38-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar voor een volledig uit de hand gelopen diefstal van een aantal blikjes drank bij een supermarkt. Nadat hij in de winkel was betrapt, haalde hij zonder waarschuwing een mes uit zijn zak en stak daarmee in op een medewerker. Ook een tweede winkelmedewerker liep steekverwondingen op. De verdachte rende vervolgens de winkel uit en nam onder bedreiging van het mes een fiets af van een maaltijdbezorger om weg te kunnen komen.


De verdachte haalde in oktober 2021 drie blikjes drank weg uit een supermarkt aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Toen een winkelmedewerker hem hierop aansprak en verzocht zijn zakken leeg te maken, probeerde de verdachte de winkel te verlaten en ontstond er een worsteling. De medewerker pakte de verdachte vast en kreeg daarbij hulp van een collega. Op dat moment haalde de verdachte een mes uit zijn zak en begon daarmee te steken.

Vervolgens kwam ook een beveiliger te hulp om de man onder controle te krijgen. Tijdens de worteling werd één van de medewerkers in zijn buik gestoken en de ander in zijn onderarm. De slachtoffers lieten de verdachte vervolgens gaan. Tijdens zijn vlucht bedreigde hij op de Vestdijk een maaltijdbezorger met het mes en dwong hem zijn elektrische fiets en telefoon af te geven. Kort daarop kon de politie de verdachte aanhouden.


De verdachte maakte zich schuldig aan gekwalificeerde poging tot doodslag, diefstal met geweld en afpersing. Hij deed de supermarktmedewerkers ernstig leed aan; zij hebben nog steeds fysieke ongemakken en mentale klachten. De verdachte veroorzaakte bovendien ernstig gevaar voor anderen door op een druk moment in een supermarkt in het wilde weg met een mes steekbewegingen te maken. Hij schrikt er niet voor terug zwaar geweld te gebruiken als iemand hem wil tegenhouden. Dit gebeurde al eerder; bij een woninginbraak bracht hij letsel toe aan de bewoner in een poging te ontsnappen en hetzelfde gebeurde bij een politieagent toen hij uit een arrestantenbus probeerde te vluchten.

Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel

De verdachte is onderzocht door gedragsdeskundigen en zelfs opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor observatie. Omdat hij weigerde mee te werken aan deze onderzoeken, konden de gedragsdeskundigen geen uitspraken doen over een eventuele stoornis of verminderde toerekeningsvatbaarheid. Wel is er volgens een psychiater een grote kans op herhaling als de verdachte onder dezelfde omstandigheden terugkeert in de maatschappij.

Gelet hierop, de ernst van de delicten en de weigerachtige houding van de verdachte om mee te werken aan gedragskundige onderzoeken, vindt de rechtbank het noodzakelijk een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. Dit betekent dat deskundigen tegen het einde van de detentie moeten beoordelen hoe groot de kans op herhaling nog is en welke behandeling of welk toezicht moet volgen om de maatschappij zo goed mogelijk tegen de verdachte te beschermen. De rechtbank kan dat vervolgens alsnog opleggen.

Tot slot moet de verdachte de medewerkers van de supermarkt schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 4.500 euro.