EINDHOVEN - De burgemeester van Eindhoven mag overgaan tot sluiting van een perceel op een bedrijventerrein waar een autoschadeherstelbedrijf zit. Dit beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. In een caravan op het terrein werden drugs gevonden.


De exploitant van het autoschadeherstelbedrijf zei toestemming te hebben gegeven aan een persoon om zijn caravan op het terrein te stallen tijdens de afgelopen wintermaanden. De politie trof daarin in maart jl. onder meer 2,3 kilo MDMA aan. Ook waren er andere goederen aanwezig zoals gasflessen, jerrycans en kannen met het opschrift aceton. De caravan werd van water en stroom voorzien via het bedrijfspand. Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie besloot de burgemeester van Eindhoven het perceel in mei voor 12 maanden te sluiten. De exploitant maakte bezwaar en stapte vervolgens naar de voorzieningenrechter.

Deze procedure is bedoeld om in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure een voorlopige maatregel te treffen. De voorzieningenrechter kan dit alleen doen als "onverwijlde spoed" dat vereist. Bij een louter financieel geschil, zoals in deze zaak, is dat niet snel het geval. De rechter kan uit de financiële stukken niet afleiden dat een faillissement dreigt of dat de exploitant in acute financiële nood zal komen als het terrein wordt gesloten. De exploitant huurt namelijk nog 2 andere percelen waar hij kan doorgaan met zijn werkzaamheden.

De rechter bepaalt daarom dat de burgemeester mag overgaan tot sluiting van het perceel. Hij mag dit wel pas over 2 weken doen. Dit biedt de exploitant de gelegenheid zich voor te bereiden op de sluiting, onder meer door een spuitcabine die in het bedrijfspand staat af te breken en eventueel te verplaatsen naar een van zijn andere panden.