EINDHOVEN - Bouwbedrijf BAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die vloerleverancier Bubbledeck leed na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. Na het instorten van de garage kreeg Bubbledeck geen nieuwe opdrachten meer binnen. De geleden schade, naar eigen zeggen 10 miljoen euro, wil het bedrijf verhalen op BAM. Die had de instorting kunnen voorkomen, zo stelt Bubbledeck. Ook eist het bedrijf dat uitlatingen van BAM én een onderzoeksrapport worden gerectificeerd.

Instorting
Bouwbedrijf BAM startte in 2016 met de bouw van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het materiaal voor de vloeren werd geleverd door Bubbledeck. Dat bedrijf werkt met bollenplaatvloeren: een vloersysteem dat bestaat uit een betonnen breedplaatvloer met wapening met daar bovenop kunststof bollen. Door die bollen is minder beton nodig en wordt zo het totale gewicht van de vloer verminderd. In de (dak)vloeren ontstonden op een gegeven moment scheuren. Uiteindelijk stortte de parkeergarage in de avond van 27 mei 2017 deels in. Hij was toen nagenoeg gereed voor oplevering.

Onderzoeken
BAM formeerde direct een eigen onderzoeksteam. Ook organiseerde het bouwbedrijf samen met Eindhoven Airport bijeenkomsten met alle bij de bouw betrokken partijen, waaronder Bubbledeck. Het doel van deze bijeenkomsten was het achterhalen van de oorzaak. Daarnaast vroeg Eindhoven Airport aan TNO om onderzoek te doen; hetzelfde deed BAM bij een adviesbureau. Uit de onderzoeken komt naar voren dat het bezwijken van de constructie is ontstaan bij een naad tussen twee vloerdelen.

Geen gevaarzetting en geen onrechtmatige uitlatingen
Volgens Bubbledeck had BAM de instorting kunnen voorkomen als direct maatregelen waren genomen toen er scheuren werden ontdekt. Maar volgens de rechtbank is niet aangetoond dat BAM onzorgvuldig heeft gehandeld en daardoor schuldig is aan zogenoemde onrechtmatige gevaarzetting. Er is wel degelijk gerapporteerd over scheuren in de dakvloer en daar is ook onderzoek naar gedaan. De rechtbank oordeelt dat het beroep van Bubbledeck op onrechtmatige gevaarzetting niet kan leiden tot aansprakelijkheid van BAM voor de geleden schade. Naast een schadevergoeding eiste Bubbledeck ook rectificaties in onder andere één van de onderzoeksrapporten en een persbericht van BAM. Bubbledeck zou daarin ten onrechte als schuldige worden aangewezen. Maar ook dit wijst de rechtbank af omdat geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen of publicaties door BAM. Dit alles maakt tot slot dat de rechtbank niet toekomt aan de (technische) beoordeling van de oorzaak van de instorting.