EINDHOVEN - Op dinsdag 21 juli 2020 werd in een huis aan de Eindhovense Sparrenstraat een dode man gevonden. De 61-jarige bewoonster werd kort daarop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn overlijden. Op basis van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten de vrouw niet vervolgen.


De politie werd die avond kort na 21.00 uur gewaarschuwd dat er iets aan de hand zou zijn in de woning in stadsdeel Strijp. Agenten vonden in de woonkamer het dode lichaam van een man. Het bleek te gaan om een 57-jarige Eindhovenaar, een bekende van de bewoonster. Gelet op de omstandigheden waaronder hij werd aangetroffen, ging de politie uit van een misdrijf. De bewoonster vertelde een onsamenhangend verhaal en werd nog diezelfde avond als verdachte aangemerkt en aangehouden.

Doodsoorzaak
Er volgde een uitgebreid onderzoek, waarin onder meer werd gesproken met getuigen. Ook werd de verdachte verhoord. Verder werd in de woning sporenonderzoek verricht. Het achterhalen van de doodsoorzaak van het slachtoffer was een ander belangrijk speerpunt van het onderzoek. Uit het pathologieonderzoek en de aanvullende onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), kwam geen eenduidige doodsoorzaak naar voren. Uit het onderzoek bleken meerdere mogelijke doodsoorzaken, die op zichzelf of in een willekeurige combinatie het overlijden zouden kunnen verklaren.

Beslissing
Op 26 augustus 2020 hief de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant de voorlopige hechtenis van de verdachte op en werd de vrouw in vrijheid gesteld. Het onderzoek liep intussen door en is inmiddels afgerond. Volgens de officier van justitie is het op basis van de bevindingen van het forensisch en tactisch onderzoek niet mogelijk om de exacte doodsoorzaak van het slachtoffer vast te stellen: “Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het is een complex onderzoek gebleken en de vraag of de verdachte betrokken was bij het overlijden van deze man, blijft onbeantwoord. Nu het niet mogelijk is gebleken om eventuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid vast te stellen, hebben wij besloten haar niet verder strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee is de vrouw geen verdachte meer. De zaak wordt dan ook gesloten.

De nabestaanden van het slachtoffer, de verdachte en haar advocaat zijn eerder deze week op de hoogte gebracht van deze beslissing.