BUDEL - Op zaterdag 29 januari heeft de politie controles uitgevoerd in het gebied rond het AZC in Budel (gemeente Cranendonck). Hier is sinds 25 januari 2022 een noodverordening van kracht. Tevens is het gebied rond het AZC aangewezen als veiligheidsrisicogebied.


De controles vonden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en in de vroege avonduren, zowel in de omgeving van de toegangspoort als elders in het aangemerkte veiligheidsrisico gebied. In totaal zijn alle circa 80 voorbijgangers gecontroleerd.

Bij de controle is een geprepareerde tas met gelabelde kleding en enkele goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig waren. Eén persoon had een zakmes bij zich dat niet is toegestaan volgens de noodverordening. In totaal 3 personen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Over het algemeen genomen werd positief gereageerd op de controle en gaf men aan zich hierdoor veiliger te voelen. Naast bewoners van het AZC werden ook passanten gecontroleerd. De komende periode zullen meer controles volgen.