EINDHOVEN - De burgemeester van Eindhoven mocht de exploitatievergunning van een café in Eindhoven intrekken omdat de eigenaar van “slecht levensgedrag” is. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.


De burgemeester trok de vergunning in april 2020 in vanwege een rapport dat hij ontving van de politie. Daarin staat beschreven dat de café-eigenaar een aantal overtredingen beging en is veroordeeld voor verschillende misdrijven. Ook was er volgens de politie in december jl. een incident waarbij de man aan agenten probeerde te ontsnappen en daarbij verschillende verkeersovertredingen beging. Deze zaak loopt nog. De burgemeester trok de vergunning in op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Eindhoven. Hij vindt dat de intrekking noodzakelijk is. Volgens de burgemeester voldoet de eigenaar van het café niet langer aan het criterium dat een vergunninghouder niet in enig opzicht van slecht levensgedrag mag zijn. Hierdoor vindt de burgemeester de positie van de man als leidinggevende niet langer houdbaar.

De eigenaar voerde onder meer – kort gezegd – aan dat de burgemeester onterecht concludeert dat hij van slecht levensgedrag is. De burgemeester mocht volgens de man niet uitgaan van het politierapport, omdat dit onjuistheden bevat. Hij geeft een andere lezing over het voorval van december 2019 dan de politie. Verder stelt de eigenaar dat de agenten een persoonlijk belang hebben bij een onjuiste weergave van de feiten, omdat hij een aantal klachten tegen de politie heeft ingediend.

De voorzieningenrechter stel vast dat in het politierapport meerdere feiten zijn vermeld, zoals een veroordeling voor ernstige bedreigingen, mishandelingen en het binnendringen in een woning. Ook was de man in december jl. betrokken bij een incident waarbij hij in ieder geval een stopteken van de politie negeerde en een achtervolging ontstond waarbij hij verschillende verkeersovertredingen beging. De rechter ziet verder geen reden om aan te nemen dat de politie, vanwege de door de man ingediende klachten, bewust onjuistheden zou hebben vermeld. Ook is van oneigenlijke motieven van de burgemeester niet gebleken.
Volgens de voorzieningenrechter mocht de burgemeester er op basis van het politierapport vanuit gaan dat de café-eigenaar van slecht levensgedrag is en mocht hij concluderen dat de exploitatie van de onderneming niet langer aan de man kan worden toevertrouwd. De rechter wijst het verzoek van de man om een voorlopige voorziening te treffen daarom af.