EINDHOVEN - Bij de assistentie van BOA’s van de gemeente Eindhoven bij een controle op de naleving van de mondkapjesplicht bij een winkel aan de Kleine Berg, werden aan het einde van de vrijdagmiddag twee mannen en een vrouw aangehouden. Twee politiemensen raakten daarbij gewond.

Medewerkers van de gemeente voerden een controle uit bij de betreffende winkel ter controle van de mondkapjesplicht door het winkelpersoneel. De aanwezige medewerkers bleken geen van allen een mondkapje te dragen en werkten niet mee aan de controle. Vervolgens schakelden de handhavers de hulp van de politie in, die de eigenaar vorderde om mee te werken. Toen de eigenaar dat bleef weigeren, hielden agenten de man aan. Daar verzette hij zich hevig tegen en hij moest met geweld onder controle worden gebracht. Een 59-jarige medewerker probeerde de aanhouding te voorkomen en hij nam een van de politiemensen in een stevige wurggreep. De politieman liep daardoor stevige spierkneuzingen in zijn nek op. Dezelfde verdachte schopte een andere politiemedewerker met kracht tegen haar been. Ook een derde, 47-jarige, medewerkster van de winkel verleende geen medewerking aan de controle van haar identiteit. Uiteindelijk wisten de agenten en de handhavers samen de mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. Een vierde winkelmedewerker wordt alleen bekeurd voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Hij hield zich tijdens het incident afzijdig.

Poging doodslag
De aangehouden verdachten werden overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. De medewerkster en de eigenaar van de winkel werden later op de avond na verhoor weer vrijgelaten. Twee politiemensen deden aangifte van poging doodslag en mishandeling tegen de 59-jarige medewerker. Hij zit nog vast.

Reactie Burgemeester
Burgemeester Jorritsma is zeer verontwaardigd over de toedracht van dit incident en het handelen van de winkeleigenaar en zijn personeel “Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.”