EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven moet de sleutel van de Steentjeskerk binnen 3 dagen na betekening van het vonnis overdragen aan de koper. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant beslist. De gemeente verkocht het rijksmonument al in 2013, maar omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de bestemming van het pand kwam het nooit officieel in handen van de koper.


De koper tekende in juni 2013 de koopovereenkomst van het kerkgebouw en de kosterswoning aan de Sint Antoniusstraat. Hij nam het pand over voor 1,4 miljoen euro. Aansluitend op de koopovereenkomst stelden de gemeente en de koper een bruikleenovereenkomst op. Omdat er uiteindelijk geen overeenstemming kwam over de bestemming van de Steentjeskerk (en het wijzigen van het bestemmingsplan door de gemeente), zette de gemeente in september 2019 een streep door de bruikleenovereenkomst. De koper liet het hier niet bij zitten en stapte naar de rechter. In eerste instantie moest hij zijn sleutel teruggeven aan de gemeente.

Volgens de koper heeft hij alsnog recht op de sleutel, omdat de koopovereenkomst is getekend en de gemeente nu verplicht is tot leveren. De gemeente wil van de koopovereenkomst af en wil de kerk niet meer leveren aan de koper. Volgens de gemeente ligt het aan de koper dat het nog steeds niet tot een bestemmingswijziging is gekomen en hoeft de kerk pas na een bestemmingswijziging te worden geleverd. De gemeente wil niet meer verder met deze koper.

Oordeel

De koper drong, vanaf het moment dat hij zich als geïnteresseerde meldde, aan op een zo ruim mogelijke bestemming van de Steentjeskerk. Afgesproken is dat de gemeente en koper na het sluiten van de koopovereenkomst overeenstemming moesten gaan bereiken over die bestemming. Dat zij niet tot overeenstemming zijn gekomen, betekent niet dat de gemeente nu onder de overeenkomst uit kan.

De koper gaf in november 2020 per brief aan dat hij afstand doet van het recht om de koopovereenkomst te ontbinden als er geen bestemmingswijziging komt. Dat was de enige overgebleven ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Volgens de rechtbank moet de Steentjeskerk daarmee aan de koper worden geleverd, of het bestemmingsplan nou wél of niet wordt gewijzigd.

Als de gemeente dat had willen voorkomen of had willen voorkomen dat zij eindeloos in overleg zou zitten met de koper over de bestemming, had zij de koopovereenkomst anders moeten insteken en zich daarvoor contractueel moeten indekken. De gemeente heeft ook niet toegelicht wat er op tegen is als de huidige bestemming van de Steentjeskerk gehandhaafd blijft.

Al met al moet de gemeente haar medewerking verlenen aan het leveren van de Steentjeskerk aan de koper, onder voorwaarde dat hij de koopsom betaalt. De gemeente krijgt 3 dagen de tijd om de sleutel te overhandigen aan de koper.