EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een 57-jarige man uit Valkenswaard vanwege belastingfraude. De verdachte deed over de jaren 2008, 2009 en 2010 onjuiste aangiften inkomstenbelasting. En gaf onjuiste bedragen op aan winst uit eigen onderneming en verzweeg buitenlandse banktegoeden tegenover de fiscus. Hierdoor betaalde hij veel minder belasting dan waar hij eigenlijk toe verplicht was. Dit leverde een belastingnadeel van tonnen op voor de Nederlandse schatkist.

Door informatie uit een eerder onderzoek van de FIOD, kwam de verdachte in beeld. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte gebruik maakte van een illegale constructie van internationale rechtspersonen waarbij het leek alsof de verdachte vanuit het buitenland belastingvrije giften en leningen ontving in plaats van belastbaar dividend uit eigen ondernemingen. Daarnaast verzweeg de verdachte vermogen dat op buitenlandse bankrekeningen was gestald. In totaal gaat het om een belastingnadeel van ruim 600.000 euro.

Het Nederlandse belastingstelsel is gebaseerd op vertrouwen en het draagkrachtbeginsel: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En in deze zaak blijkt dat de verdachte wel wilde profiteren van alle voorzieningen en voordelen van dit uitgangspunt, maar daar zelf niet evenredig aan wilde bijdragen. Juist het complexe karakter van de belastingfraude, het gebruik van internationale rechtspersonen en bankrekeningen in exotische oorden worden de verdachte zwaar aangerekend en hebben geleid tot een strafeis met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de strafeis heeft de officier van justitie in belangrijke mate ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Belastingfraude
Het Functioneel Parket is onderdeel van het Openbaar Ministerie dat speciaal belast is met onder andere het opsporen van belastingfraude. Een belangrijke taak, juist als bedacht wordt dat in de jaren waarvoor deze verdachte wordt vervolgd een financiële crisis van ongekende omvang plaatsvond. Door steeds betere internationale samenwerking en gegevensuitwisseling tussen overheden worden belastingfraudeurs soms jaren na dato nog opgespoord, zoals wel blijkt uit deze zaak.

De rechtbank doet op 31 maart uitspraak in deze zaak.