GELDROP - In een omvangrijk onderzoek naar kinderpornografie op het darkweb en seksueel misbruik van drie minderjarige jongens, heeft het Landelijk Parket zojuist haar strafeis uitgesproken in de rechtbank Rotterdam tegen een 24-jarige man uit Geldrop. Het OM eist: 4 jaar gevangenisstraf en TBS voorwaarden. Aanvullend eiste het OM een GVM, contactverbod met de slachtoffers en schadevergoeding voor de slachtoffers.


Het OM is bovendien de mening toegedaan dat een aantal inbeslaggenomen gegevensdragers aan het verkeer dient te worden onttrokken, omdat daarop kinderporno is aangetroffen. Het gaat onder meer om laptops, een mobieltje, een externe harde schijf en een SD-kaartje.

Verdenking
De man wordt verdacht van het zich verschaffen van toegang tot, het bezitten en het verspreiden van kinderporno tussen januari 2012 en 16 april 2019. Ook verdenkt het OM hem van seksueel contact met drie 15-jarige jongens met wie hij, ook in trioverband, seks had. De officier van justitie op zitting vandaag: Jarenlang heeft verdachte de markt voor kinderporno in stand gehouden en gefaciliteerd. Jarenlang heeft hij hierdoor het misbruiken van kinderen genormaliseerd. Verdachte heeft met zijn handelen en door de lange pleegperiode veel directe en indirecte schade aangericht bij zijn jonge slachtoffers en hun omgeving.”

Start onderzoek
De politie is in februari 2019 een onderzoek gestart, nadat op het darkweb een persoon was opgevallen door zijn nickname-gebruik dat in verband kon worden gebracht met het bezitten en verspreiden van kinderpornografie. Het leek te gaan om een Nederlander. Het achterhalen van wie er achter nicknames zit, is heel lastig in darkwebzaken en vergt vaak veel tijd.

Een IP-adres, waarop veelvuldig TOR-verkeer plaatsvond en dat op naam stond van een computerstichting, leidde uiteindelijk naar de identiteit van de man. Hij bleek het ict-beheer van die stichting te doen.

Inlogmomenten met zijn nickname op een kinderpornografische darkwebsite en inlogmomenten op kinderpornografische TOR-chats bleken overeen te komen met de inlogmomenten van verdachte op TOR.

Uit openbaar bronnenonderzoek bleek dat verdachte bij de politie werkte. De officier van justitie sprak op zitting vandaag over een ‘schokkende ontdekking’.

Aanhouding op heterdaad
Op 16 april 2019 is verdachte op heterdaad aangehouden en heeft een huiszoeking plaatsgevonden in zijn woning. In de kamer waar verdachte werd aangehouden, zijn voorts een open Macbook en een open computer met drie aangekoppelde schermen aangetroffen en in beslag genomen. Er stonden schermen open met verbinding met het darkweb, met kinderpornografische afbeeldingen op een darkwebsite waarop verdachte was ingelogd via een TOR browser (hiermee kun je op het darkweb komen). Verdachte maakte gebruik van meerdere computer tools om sporen (ook opgeslagen gegevens) uit te kunnen wissen.

“De politie heeft maar liefst 21,1 TB onderzocht. Het is daardoor een heel omvangrijk onderzoek geworden, die voor betrokkenen gelukkig vandaag ter zitting komt”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Op vier gegevensdragers van verdachte is kinderporno aangetroffen. Totaal 104 kleine kinderpornografische fotobestanden, thumbnails. Het betreft voornamelijk pornografisch materiaal met 10 tot 15-jarige jongens.

Seksueel contact met minderjarigen
Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat verdachte seksueel contact bleek te hebben met drie 15-jarigen. Het OM rekent dit verdachte zwaar aan. Volgens het OM kan dat niet los worden gezien van zijn jarenlange interesse voor kinderporno.

Volgens het OM is zonder meer sprake van een link tussen de kinderporno en het (pornografische) fysieke misbruik. De officier van justitie op zitting: “Het is buitengewoon ernstig en zorgelijk dat verdachte is overgegaan van ‘hands-off’ naar ‘hands-on’ feiten.” Het OM verdenkt verdachte van vergaande ontuchtige en de sociaal-ethische norm overschrijdende seksuele gedragingen, onder meer triootjes in twee gevallen, jegens minderjarigen. Volgens het OM was daarbij duidelijk sprake van ongelijkwaardigheid, qua leeftijd maar ook bezien de persoon van verdachte, als politieman, computerkenner en scoutingleider (vrijwilligerswerk). Volgens het OM begeleidde verdachte zijn slachtoffers met hun huiswerk en regelde hij stageplekken voor hen. Zo probeerde hij een vertrouwensband met hen op te bouwen en met hun ouders.

Het OM meent dat hij ‘uiterst berekenend’ te werk is gegaan door een ouder van een van de minderjarigen te bespelen en logeerpartijen te organiseren met de minderjarigen. Ook gaf hij hen toegang tot een server waarop veel porno stond. De officier van justitie uitte op zitting vandaag haar zorgen: “Verdachte lijkt zich wel bewust te zijn van zijn onrechtmatige handelen, maar daarvan de ernst niet in te zien doordat hij zichzelf als slachtoffer bestempelt en zijn handelen ontkent.”

Vrees voor herhaling
Het OM ziet een gevaar in de kinderporno die verdachte heeft verzameld, bekeken en verspreid. Naar mening van het OM is sprake van een relatie tussen deze kinderporno en het middels onbeschermde seks misbruiken van drie vijftienjarige jongens. Wat het OM betreft is de ontkenning van verdachte op zich ook zeer zorgelijk en vormt die een extra gevaar voor herhaling als hij in zijn eigen werkelijkheid blijft verkeren: dat hij het slachtoffer is en dat hij zich gedistantieerd heeft van kinderporno. De officier van justitie wees de hulpverlening en reclassering in haar requisitoir bovendien op de bovengemiddelde digitale kennis van verdachte die voor zijn behandeling een factor is waarmee rekening dient te houden.

Het OM acht de kans op herhaling dan ook groot. Wat het OM betreft dienen de straf en behandeling expliciet te zien op zijn seksuele deviante gedrag en kinderporno, om herhaling in de toekomst te voorkomen en ter bescherming van de maatschappij.

Uitspraak
De rechtbank doet uitspraak op 11 november.