WAALRE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om vermogensbeheerder Box Consultants niet strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee beëindigt het OM een langlopend strafrechtelijk onderzoek dat in 2013 van start ging.


Het OM komt tot dit besluit doordat in deze zaak het verschoningsrecht is geschonden. Bij de omgang met verschoningsgerechtigde gegevens zijn fouten gemaakt. Dit is mede het gevolg geweest van, achteraf bezien, onjuiste keuzes die door het Openbaar Ministerie in verband met deze strafzaak zijn gemaakt.

Tevens blijkt uit rechterlijke uitspraken dat het OM onvoldoende inzichtelijk heeft weten te maken wat de precieze omvang van de inbreuk op het verschoningsrecht is geweest. Op basis van de huidige stand van de jurisprudentie en de in verband met deze strafzaak reeds gedane uitspraken van de (civiele) rechter, concludeert het Openbaar Ministerie dat zij niet langer het recht heeft om de verdachten in deze strafzaak te vervolgen.

Het OM betreurt de gang van zaken en erkent dat het verschoningsrecht in deze strafzaak onvoldoende is gerespecteerd. Het OM neemt dit zwaar op omdat het recht om in vrijheid met een geheimhouder, zoals een advocaat, notaris of arts te kunnen communiceren van groot belang is.

“De procedures van het OM hebben altijd als doel gehad om de status van geheimhouders-informatie te respecteren. Civielrechtelijke uitspraken over de werkwijze in de onderliggende strafzaak, maakten inzichtelijk dat meer had moeten worden gedaan om het verschoningsrecht te waarborgen. Wij zijn ons hiervan bewust en willen er alles aan doen om herhaling van gemaakte fouten te voorkomen. Daarom is het OM in gesprek met de advocatuur, rechtspraak en opsporingsdiensten over een werkwijze die niet alleen juridisch houdbaar is, maar ook voor de verschillende partijen praktisch en technisch uitvoerbaar is”, aldus hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket Michiel Zwinkels.