EINDHOVEN - In het proces tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag vier jaar gevangenisstraf geëist. De man zou zich op grote schaal hebben beziggehouden met witwassen van crimineel verkregen geld.

De zaak tegen de verdachte kwam al in februari 2015 aan het rollen. Er kwam informatie binnen dat de hij zich naast het witwassen van het geld schuldig zou hebben gemaakt aan vastheid in geschrifte bij de aankoop van een pand in Eindhoven. In een jarenlang onderzoek dat volgde, kreeg het OM goed zicht op de handel en wandel van de man.

Turkije

Zijn financiële situatie werd onder de loep genomen en daaruit bleek dat de Eindhovense ‘vastgoedman’ over veel meer geld beschikte dan hij legaal kon hebben. Het vermoeden bestond dat hij grote sommen contant geld uitgaf en naar zijn geboorteland Turkije bracht, waar het op diverse bankrekeningen werd gestort. Het zou gaan om een groot aantal transacties van vele miljoenen. Vervolgens kwam dat geld deels weer terug naar Nederland, onder meer op rekeningen van de verdachte. Een ander deel van het geld werd vervolgens geïnvesteerd in vastgoed.

Groot aantal panden

Hij had de beschikking over veel geld en een groot aantal panden, met name in Eindhoven. Eerder legde justitie in het grote witwasonderzoek beslag op zo’n zeventig panden van de verdachte. Het onderzoek leidde op 23 februari 2016 tot een actiedag. Tijdens die actie werden op zeker tien adressen doorzoekingen verricht en administratie in beslag genomen.

Ontneming

In de strafzaak tegen de verdachte is het OMook van plan om het illegaal verkregen vermogen van de verdachte af te pakken. Het gaat om vele miljoenen euro’s. Een afzonderlijke ontnemingsvordering zal vermoedelijk volgend jaar voor de rechter komen.

Strafeis

De officier van justitie stond tijdens de zitting uitgebreid stil bij de ernst van de zaak: ‘Het gaat hier om een flinke verdenking. Langdurig en grootschalig witwassen van vele miljoenen euro’s. Deze verdachte heeft een deel van het witgewassen geld in onroerend goed gestopt en zich zo een positie in de bovenwereld proberen te verwerven. Een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit.’ Het OM eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen de man.