EERSEL/VALKENSWAARD - Verschillende politieteams van de eenheid Oost-Brabant hebben zaterdagavond 2 december 2023 tussen 18.00 uur en 0.00 uur gezamenlijk met de Belgische collega’s in het grensgebied gecontroleerd. Aan beide kanten van de grens werden dynamische verkeerscontroles uitgevoerd.

Criminelen kennen letterlijk en figuurlijk geen grenzen, met grote gevolgen voor onze samenleving In Oost-Brabant zien we dagelijks de invloed van ondermijnende criminaliteit op personen, buurten, dorpen en steden. Het uitgestrekte grensgebied maakt onze regio extra aantrekkelijk voor criminelen. Samen met onze Belgische collega’s kijken we hoe we een vuist kunnen maken tegen grensoverschrijdende ondermijning.

Extra aandacht ondermijning transport en logistiek

Tijdens de controles was er extra aandacht voor transportvoertuigen die mogelijk worden gebruikt voor criminele activiteiten. Oost-Brabant is een transport en logistiek knooppunt voor de hele wereld. Dat is positief voor onze economie en werkgelegenheid, maar brengt ook kwetsbaarheden met zich mee.

Oost-Brabant is niet alleen een transportknooppunt voor legale goederen, maar ook voor illegale goederen, zoals drugs, geld en wapens. Deze kunnen via onder meer via de weg en water ons werkgebied binnenkomen en verlaten. Deze vorm van criminaliteit brengt regelmatig geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid. Niet alleen wij maar ook onze partners hebben daarom speciale aandacht voor deze sector.

Mobiel banditisme


De pijlen waren tijdens de controle ook gericht op mobiel banditisme. Die term wordt gebruikt voor criminaliteit door internationaal rondtrekkende groepen, die zich schuldig maken aan misdrijven als diefstal, inbraak, oplichting, skimming en zakkenrollerij. Daarnaast was er aandacht voor plekken waar regelmatig wordt ingebroken.

Resultaten

De resultaten van deze controle zijn niet allemaal te vangen in strafrechtelijke resultaten, maar ook in het versterken van de samenwerking tussen de Belgische collega’s en ons, zodat we meer kennis opdoen van elkaars werkgebied en werkwijze. Ook wordt de informatie die is opgedaan tijdens de controles, gebruikt voor toekomstige controles en onderzoeken.

Tijdens de controle zijn er tientallen voertuigen en personen gecontroleerd. Auto’s en busjes werden onder andere met speciale apparatuur doorzocht op verborgen ruimtes. Er zijn diverse proces-verbalen uitgeschreven voor o.a. het rijden onder invloed.