EINDHOVEN - Op 29 november 2022 werd een groot aantal boxen van diverse opslaglocaties gecontroleerd in en rond Eindhoven. Deze controles werden uitgevoerd door politie Oost-Brabant in nauwe samenwerking met diverse partners die samenwerken om ondermijning tegen te gaan. Het resulteerde in een grootschalige controle waarbij onder andere luchtdrukwapens, illegaal vuurwerk en grondstoffen voor de productie van drugs in beslag werden genomen.

In totaal werden er op diverse locaties met hulp van speurhonden diverse opslagboxen gecontroleerd. Daarbij werden 70 boxen geopend voor nadere controle. Op 4 locaties werden strafbare feiten geconstateerd. Er werden 2 illegale luchtdrukwapens aangetroffen, een alarmpistool, maar ook materialen en grondstoffen om soft- en harddrugs te produceren. Daarnaast vonden we gestolen goederen en illegaal vuurwerk, waaronder circa 150 cobra’s.

Eigenaren weten niet altijd waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Regelmatig zijn opslaglocaties anders in gebruik dan bedoeld en verhuurders weten lang niet altijd wat er zich precies in de boxen afspeelt. Het gebruik van dit soort boxen speelt regelmatig een rol in de ondermijnende criminaliteit en in ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden. Daarom werd er in en rond Eindhoven een integrale controle uitgevoerd op deze boxen.Eigenaren en huurders van de verschillende locaties reageerden positief op de controles. ‘Het is voor ons goed om controle te houden op de inhoud van de boxen en we zijn er van overtuigd dat klanten die niets te verbergen hebben, blij zijn dat we op deze manier meewerken aan jullie onderzoek’, aldus een van de eigenaren.

Verhuurders weerbaar maken
De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe de branche nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook door betalingen altijd via de bank te laten verlopen en geen zaken te doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

Deze actie is onderdeel van een bredere aanpak om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Hiervoor worden op verschillende manieren controles gehouden tegen dit fenomeen. Politie Oost-Brabant trekt hierin samen op met o.a. de gemeente Eindhoven, het Openbaar Ministerie in samenwerking met douane, brandweer en RIEC Oost-Brabant om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken.