EINDHOVEN - Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag opnieuw een celstraf opgelegd aan een 37-jarige vrouw uit Eindhoven. Het hof vindt net als de rechtbank Oost-Brabant bewezen dat ze heeft geprobeerd om zich aan te sluiten bij IS. De vrouw krijgt een celstraf van 413 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk.

In september 2016 verliet de vrouw haar familie en destijds 8-jarige dochter en vertrok naar Turkije. Uit achtergebleven brieven bleek dat ze zich had verdiept in de islam en naar het kalifaat wilde om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS). Ze heeft verschillende keren tevergeefs geprobeerd om de grens met Turkije en Syrië over te steken. Ze werd tijdens haar terugreis opgepakt in Bulgarije. Net als de rechtbank vindt het hof dat bewezen is dat de vrouw aan wilde sluiten bij IS.

Terroristische organisatie
IS is een jihadi-salafistische terroristische organisatie die oproept tot gewelddadige handelingen. Met het oog op de misdrijven waar IS zich structureel schuldig maakt(e), moeten pogingen om aansluiting te zoeken bij IS worden tegengegaan. In deze zaak is het bij een poging gebleven omdat het de vrouw niet lukte om de grens met Syrië over te steken. Het hof legt dezelfde celstraf op als de rechtbank, namelijk 413 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk.

Laag recidiverisico
In hoger beroep legt het hof een deels voorwaardelijke straf op omdat de vrouw een nieuwe weg is ingeslagen. Ze is bezig om haar leven opnieuw vorm te geven en heeft daarvoor hulp gevraagd en ontvangen. Het hof acht het anders dan de rechtbank dan ook niet nodig om verplichte bijzondere voorwaarden te verbinden aan de voorwaardelijke straf. De reclassering heeft de afgelopen 2 jaar geen vijandige houding richting andersdenkenden of de maatschappij opgemerkt bij de vrouw. Het recidiverisico en het risico op extremistisch geweld wordt dan ook laag ingeschat.

De uitspraak wordt zo snel mogelijk gepubliceerd onder dit bericht.