OOST-BRABANT - Het was in alle opzichten opnieuw een bijzonder jaar dat ook het nodige van politiemensen heeft gevraagd. Als het gaat om de cijfers, kijkt politiechef Wilbert Paulissen van de eenheid Oost-Brabant met tevredenheid terug op 2021. “Natuurlijk heeft COVID-19 weer een grote rol gespeeld in ons werk. Geen grote evenementen en minder criminaliteit, maar dat trok snel weer bij. We hebben ondanks het coronavirus een jaar met mooie resultaten gedraaid”, aldus Paulissen. De cijfers werden donderdag toegelicht in een bijeenkomst van de regionale driehoek (regioburgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) met de pers.


Het aantal criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) waar onderzoek naar gedaan is, steeg licht (van 142 in 2020 naar 156 in 2021). Daarentegen werd er wel minder crimineel verworven vermogen afgepakt. Zo werd in 2020 nog beslag gelegd op 16,9 miljoen euro, een jaar later was dat 11,2 miljoen euro. “Met het kraken van berichtendiensten als Encrochat, Sky-ECC en Anom kregen we als politie de beschikking over een schat aan informatie. Daarvan maken we ook in Oost-Brabant dankbaar gebruik. Zo hebben we enkele grote criminele netwerken die zich bezig hielden met de internationale handel in en productie van synthetische drugs weten te ontmantelen. En er ligt nog voldoende om hier het komende jaar mee door te gaan. Het is een enorme bron van informatie die ons veel inzichten geeft in de werkwijzen van criminele organisaties. Er komt een moment dat de politie op je schouder tikt”, stelt Paulissen.

Impactvolle misdrijven

Het aantal High Impact Crimes (impactvolle misdrijven) liep vorig jaar verder terug, dat past bij de landelijke trend. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar naar 2072 (2020: 2528). Daarvan werd 6,9 procent opgelost. Ook waren er minder straatroven in Oost-Brabant in 2021: 83. Een jaar eerder waren dat er nog 116. In 2021 werd 27,7 procent van alle straatroven opgelost. Tot slot ook mooie resultaten bij het aantal overvallen. Dat daalde met meer dan de helft: van 64 in 2020 naar 30 vorig jaar. Van alle overvallen werd vorig jaar 43,3 procent opgelost.

Zedenzaken

De achterstand in zedenzaken was bij de eenheid Oost-Brabant begin 2021 zorgelijk. Een landelijk beeld. Daarom werd bijstandsteam opgericht en in nog geen vier maanden tijd werd de helft van ruim 300 zaken afgerond. Daarmee is de achterstand weggewerkt en de zaken die er nu nog liggen hebben een doorlooptijd van minder dan een half jaar. “Dat is echt een huzarenstukje geweest”, zegt Paulissen. “We zien ook dat andere eenheden deze werkwijze als voorbeeld hebben genomen. Ik constateer echter ook dat er opnieuw druk ontstaat, vanwege het hoge aanbod van zedenzaken. Samen met onze zedenrecherche zullen we er het komende jaar aan blijven werken om dit soort zaken snel en doeltreffend af te handelen. Het kan niet zo zijn dat veel zaken van slachtoffers van een zedenmisdrijf op een stapel belanden!”

Cybercrime

Het afgelopen werden 26 grote onderzoeken op het gebied van cybercrime afgerond. Volgens politiechef Paulissen ligt daar één van de grote uitdagingen van de politie de komende jaren. “Deze vorm van criminaliteit neemt alleen maar toe. Of het nu gaat om grote ransomware-aanvallen op bedrijven, of de kleinere vormen van digitale fraude zoals de ‘vriend in nood what’s app’. Natuurlijk zullen we als politie er alles aan doen om daders op te sporen, maar we moeten hier een breed maatschappelijk front tegen vormen. In de bestrijding van cybercrime is het essentieel te werken aan een brede bestrijding: voorkomen, verstoren én opsporen. Dat doen we publiek-privaat en in internationaal verband. Dat vraagt ook om een heel andere aanpak van de politie. Een voorbeeld daarvan is de Taskforce Ransomware die in onze eenheid is opgezet samen met het Team High Tech Crime. “

Bewogen jaar

2021 was op alle manieren opnieuw een bewogen jaar. Ook door de toegenomen maatschappelijke spanningen. We hebben daar als eenheid Oost-Brabant ook onze portie van gehad, met als absoluut dieptepunt de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch begin dit jaar. “Demonstreren is natuurlijk een grondrecht en daar staan we als politie ook pal voor”, benadrukt Paulissen. “Het stelt ons echter wel voor een aantal dilemma’s. Door de forse inzet die we plegen om de openbare orde te handhaven, blijven andere taken soms liggen. Bovendien gaat de toegenomen agressie mijn collega’s ook niet in de koude kleren zitten.”
Paulissen benadrukt dat we niet moeten vergeten dat er veel positieve krachten in de samenleving zijn. “Mensen die echt wel het beste met de samenleving voor hebben en die zich samen met ons ook in willen spannen. Als voorbeeld noem ik het project Bondgenoten. Daarin proberen wij voortdurend in verbinding te staan met de samenleving. Dat doen we door netwerken te vormen met sleutelfiguren die in het middenveld actief zijn en zich positief inzetten voor hun gemeenschap.”