S-HERTOGENBOSCH - Politie Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie willen nauwer gaan samenwerken met burgers op het gebied van opsporing. Dat betekent concreet dat politie en OM bepaalde informatie over een cold case uit 2013 delen met een onderzoekscollectief van burgers. Een van de initiatiefnemers hiervan is Peter de Kock, Professor of Practice aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch.

Het betrekken van burgers bij opsporing is geen nieuw geluid, een concrete samenwerking van politie en OM in Oost-Brabant met een onderzoeksgroep wél. Dat doen we omdat we geloven dat burgeropsporing toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van het opsporingsproces. Zeker omdat burgers met hun kijk op een (doodlopende) zaak juist een ander licht kunnen werpen en daarmee tot mogelijk verrassende inzichten kunnen komen. Daarom zijn dit voorjaar verkennende gesprekken gevoerd met professor De Kock.

De cold case die nu centraal staat, is de dood van de 48-jarige Marja Nijholt. De Enschedese vrouw werd op 1 januari 2013 levenloos aangetroffen bij een woning in Oss. Zij is met messteken om het leven gekomen, de toedracht is volstrekt onduidelijk. Medio 2014 hebben we de zaak gesloten, begin 2019 is via de landelijke cold case kalender nog eens aandacht gevraagd voor de zaak, helaas zonder resultaat.

Open bronnen
Het collectief genaamd Bureau Dupin (www.bureaudupin.org) heeft zich intussen via open bronnen ingelezen in de cold case en via politie en justitie met nabestaanden van Marja Nijholt gesproken. Op dit moment kijken we samen welke informatie politie en OM verder nog kunnen delen. Dat wordt getoetst via de landelijke aanwijzing opsporingscommunicatie en wet- en regelgeving. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie. Daarbij is privacy uiteraard een belangrijk element.

“Wij investeren graag in vernieuwing in onze opsporing en zien daarbij zeker potentie in de wijze waarop burgers naar een bepaalde zaak kunnen kijken”, zegt Stan Duijf, hoofd regionale informatieorganisatie van de politie Oost-Brabant. “En juist die kracht van een collectief als Bureau Dupin willen we inzetten. Soms moet je paden durven te bewandelen waarvan je tevoren niet weet hoe die exact gaan lopen. Dat maakt onze samenwerking zo waardevol, met respect voor ieders belangen vol inzetten op de kwaliteit van opsporing.”

Peter de Kock voegt daaraan toe: ”Voor élke organisatie geldt dat de meeste expertise zich buiten de organisatie bevindt. Met dit experiment willen we onderzoeken in hoeverre we de expertise van de maatschappij kunnen gebruiken bij een cold case onderzoek. Dat reikt verder dan mensen vragen naar tips over deze zaak, het gaat ook over het betrekken van burgers met een expertise die voor het onderzoek relevant is.”