EINDHOVEN - Dik 12,5 miljoen euro in contanten in alle coupures, geseald en gebundeld. Daarop heeft de politie beslag gelegd op 1 mei, na het aantreffen ervan in een verborgen ruimte in een appartement in Eindhoven. Een 36-jarige Georgiër, die de woning bewoonde, werd er aangehouden. Zojuist eiste de officier van justitie van het landelijk parket (OM) in de rechtbank Rotterdam 6 jaren (72 maanden) onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem met aftrek van het voorarrest. Het OM verdenkt hem van witwassen en overtreding van de wet wapens en munitie en de Opiumwet.


Er zijn in het appartement twee vuurwapens, 215 patronen en ruim een kilo cocaïne in beslag genomen. De politie heeft eveneens beslag gelegd op onder meer een PGP telefoon van het type Vsmart, waarmee via encrochat kon worden gecommuniceerd, en een kleine en grote professionele geldtelmachine. Op diverse plekken werden post-it briefjes aangetroffen met daarop onder meer codes en informatie voor de boekhouding. Ook is in de Vsmart telefoon een notitie aangetroffen waarin een boekhouding werd bijgehouden van inkomend en verstrekt geld.

Start onderzoek
Onderzoek 26RoyalOak is op 30 april 2020 gestart naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen.

Verborgen ruimte
Het OM meent dat bewezen kan worden dat de verdachte in deze zogenaamde ‘stash’locatie contant geld moest ontvangen, tellen, bewaken en verstrekken aan anderen. Het OM verdenkt hem van nauwe samenwerking met anderen om de vele miljoenen wit te wassen. Het precieze bedrag bedraagt 12.579.380 euro.

Het geld werd in stapels aangetroffen in de keuken in een verborgen ruimte achter een voorraadkast die door middel van electromagneten op zijn plaats gehouden werd.

Vanwege de periode dat de verdachte het geld bewaakte, innam en telde, is volgens het OM sprake van gewoontewitwassen in vereniging. Volgens het OM is het geld uit misdaad afkomstig, daar er geen aanknopingspunten zijn voor het tegendeel en de verdachte verhult wat de herkomst en wie de rechthebbende van het geld is. Bovendien was het geld op ingenieuze wijze verborgen, in de verborgen ruimte achter een voorraadkast. Het OM meent dat verdachte wetenschap droeg dat het geld geheel of gedeeltelijk uit enig misdrijf afkomstig was.

Wapens en cocaïne
De verdachte heeft zich volgens het OM bovendien schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet wapens en munitie door in de salontafel in de woning een ‘half geladen’ vuurwapen, en in de verborgen ruimte nog een niet geladen vuurwapen met patroonhouder en ruim 190 stuks munitie geschikt voor beide vuurwapens voorhanden te hebben. Het OM op zitting: “Een vuurwapen vormt in handen van een niet bevoegde personen een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen. Tegen onbevoegd wapenbezit dient daarom krachtig te worden opgetreden.”

Ook het bezit van cocaïne, ruim een kilo die eveneens in de verborgen ruimte werd aangetroffen, wordt de man verweten en is strafbaar. Cocaïne is een stof, waarvan het gebruik niet alleen schadelijk is voor de volksgezondheid, maar die ook direct en indirect oorzaak is van vele vormen van criminaliteit.

Witwassen
Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Het vormt daarmee een bedreiging voor de samenleving. De aanpak van witwassen is van groot belang voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van zware criminaliteit. De georganiseerde misdaad draait op dit geld. Dit is de motor van de georganiseerde misdaad.

De meeste criminelen willen simpelweg zoveel mogelijk geld verdienen ongeacht de consequenties voor anderen en vervolgens - buiten het zicht van alle opsporingsinstanties - ongestoord genieten van dit geld. Het (ondergronds) kunnen verplaatsen van contant misdaadgeld is van zeer groot belang voor het laten draaien van de georganiseerde misdaad waarin heel veel geld om gaat. Zoals ook blijkt uit de bij de doorzoeking aangetroffen grote hoeveelheid contant geld, de bijgehouden administratie in de PGP telefoon en op post-its, als ook de aangetroffen vuurwapens en de grote hoeveelheid daarvoor geschikte munitie en cocaïne.

De officier van justitie merkte in haar requisitoir op dat de strafbare feiten niet los van elkaar moeten worden gezien maar in de context van de zware georganiseerde criminaliteit: “Er is volgens het OM niet alleen sprake van erg veel geld dat is aangetroffen op één locatie, welk geld bovendien erg professioneel verborgen was, maar waaraan inherent is dat dit gezien de grote hoeveelheid moest worden bewaakt. Het voorhanden hebben van de wapens en cocaïne moet in verband met de strafmaat dan ook niet als op kale zichzelf staande feiten worden beschouwd, maar worden bezien in het licht van de zware georganiseerde criminaliteit.”

Uitspraak
De rechtbank doet uitspraak op 18 november aanstaande.