EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 22.000 euro opgelegd aan het Summa College in Eindhoven. Het OM verwijt de school het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet met een ongeval met een leerling tot gevolg.

Ongeval
Op 15 januari 2018 kwam een, toen 16-jarige, leerling van het Summa College, school voor Techniek tijdens een praktijkles met een hand in aanraking met de zaagfrees van een freesmachine. Hierdoor liep de leerling ernstig letsel op aan die hand. De freesmachine was niet voorzien van een beveiliging om dit gevaar te voorkomen.

Onveilige machine
Naar aanleiding van het ongeval startte de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) een strafrechtelijk onderzoek. Voor de leerling en de school was de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Uit het onderzoek bleek dat het specifieke risico m.b.t. de freesmachine niet was vastgelegd in de Risico Inventarisatie. Ook was bij deze inventarisatie geen rekening gehouden met de bijzondere categorie, jeugdige leerlingen, een kwetsbare groep.

Daarbij was de voorlichting onvoldoende en het toezicht niet adequaat, terwijl de machine dus niet veilig was. Na het ongeval verbood ISZW het gebruik van deze niet-veilige machine via een zogenaamde stillegging (bestuursrechtelijke maatregel). Nadat de machine werd afgevoerd werd de stillegging op 23 augustus 2018 opgeheven. De school meldde het ongeval destijds ook niet direct bij ISZW. Dat had wel gemoeten. Voor dit niet melden betaalde de school een boete aan ISZW van 4.500 euro.

Passende afdoening

Het OM ziet de boete van 22.000 euro als een passende afdoening. Bij de hoogte van de geldboete heeft het OM meegewogen dat de, ondertussen verhuisde techniekschool, inmiddels modernere machines heeft geplaatst en dat het ongeval heeft geleid tot extra aandacht voor de veiligheid van de machines op de school. Zo zijn er meer preventiemedewerkers aangesteld en worden er meer veiligheids- en machinetrainingen georganiseerd voor zowel leerlingen als medewerkers en is het algehele veiligheidsbeleid door de school tegen het licht gehouden.

Het OM vindt het belangrijk dat op scholen aandacht is voor de veiligheid van leerlingen en het bewustzijn op dat vlak wordt bevorderd. Het komt helaas vaker voor dat leerlingen op school of tijdens hun stage een ongeluk krijgen en daarbij ernstig letsel oplopen. De school heeft inmiddels het bedrag van 22.000 euro geaccepteerd en betaald. Daarmee is de zaak afgedaan.