VELDHOVEN - Bij een gezamenlijke actie in Eindhoven en Veldhoven is deze week een illegale growshop aangetroffen en opgedoekt. Bij een doorzoeking in een woning in Eindhoven en in een bedrijfspand in Veldhoven werd de volledige inventaris van de growshop in beslag genomen. Daarnaast zijn contant geld en waardevolle goederen meegenomen.


Op de woning van een verdachte en diens bankrekeningen is beslag gelegd. Ook wil de gemeente Veldhoven het bedrijfspand bestuurlijk sluiten indien het onderzoek hier aanleiding toe geeft.

Onderzoek
Na intensief onderzoek en analyse kwamen de samenwerkende overheden (politie, OM, Belastingdienst, gemeenten, RIEC-Taskforce) de malafide growshop op het spoor. Hieruit bleek dat voor een langere periode bij het bedrijfspand in Veldhoven voor vele honderdduizenden euro’s zaden en kweekbenodigdheden voor grootschalige hennepteelt zijn geleverd. Hiermee kan op bedrijfsmatige schaal illegale hennep geproduceerd worden.

Doorzoekingen
Bij de zoekingen in de woning in Eindhoven en het bedrijfspand in Veldhoven was de opbrengst aanzienlijk: naast de inventaris en administratie van de growshop, 6.300 euro contant geld, 2 Rolexen, een bestelbus en motor werd ook beslag gelegd op de woning van de verdachte en diens bankrekeningen.

De gemeente Veldhoven voert een strikt beleid tegen ondermijnende criminaliteit en zal nog gaan beoordelen of het bedrijfspand bestuurlijk gesloten moet worden. Daarnaast gaat de Belastingdienst onderzoeken of fiscale verplichtingen juist zijn nagekomen. De informatie die is aangetroffen bij de zoekingen wordt uiteraard verder onderzocht om illegale afnemers en leveranciers te achterhalen.

Growshops
Sinds 2015 zijn growshops die grootschalige hennepteelt mogelijk maken verboden. Hiervoor is destijds de Opiumwet aangepast. De georganiseerde hennepteelt gaat vaak gepaard met witwassen en intimidatie. Hiermee raken onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Dit is een aanzienlijk maatschappelijk probleem in met name Zuid-Nederland. Bovendien leidt dit vaak tot overlast in de directe omgeving en oneerlijke concurrentie.