DEN BOSCH - VALKENSWAARD De rechtbank Oost-Brabant heeft een 44-jarige vrachtwagenchauffeur vrijgesproken van het door zijn schuld veroorzaken van een ongeval met dodelijk letsel. Hoe ingrijpend de gevolgen van de aanrijding ook zijn geweest, er was in dit geval sprake van een verkeersovertreding (het niet verlenen van voorrang) en niet van een verkeersmisdrijf. De rechtbank legt hem voor deze overtreding een geldboete van 400 euro op.

De beroepschauffeur stond in mei 2019 met zijn vrachtwagen voor een rood verkeerslicht te wachten op een kruispunt in Valkenswaard. Er stonden op dat moment 2 auto’s voor hem. Het verkeerslicht bij het fietspad dat parallel aan die weg ligt, sprong eerst op groen. Kort daarop mochten de auto’s en de vrachtwagen verder rijden. De chauffeur stopte bij de oversteekplaats om voorrang te verlenen aan een fietser. Vervolgens keek hij opnieuw in zijn spiegels en trok weer op. Er kwam echter nog een fietser aan die vervolgens onder de vrachtwagen terechtkwam en overleed aan haar verwondingen.

De chauffeur verklaarde dat hij vlak voor de botsing vrij zicht had, in zijn spiegels keek maar het latere slachtoffer niet heeft gezien. Ook uit verklaringen van getuigen maakt de rechtbank op dat het slachtoffer er ‘ineens was’. Ze reed op haar elektrische fiets achter haar man met een zekere snelheid de kruising over. De rechtbank concludeert dat de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet eerder had kunnen opmerken en dat er sprake is geweest van een kort moment van onoplettendheid. Volgens de rechtbank is daarmee niet voldaan aan het vereiste dat de chauffeur aanmerkelijk tekort is geschoten in hetgeen van hem als verkeersdeelnemer in dit concrete geval mocht worden verwacht. Daarom wordt hij vrijgesproken van het misdrijf van artikel 6 van de Wegenverkeerwet.

De rechtbank overweegt in haar vonnis dat het ongeval ernstige gevolgen had voor het slachtoffer en haar nabestaanden. In een schriftelijke verklaring heeft de echtgenoot van het slachtoffer op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt hoe het voor hem en zijn (klein)kinderen is om zonder zijn vrouw, hun moeder en oma verder te moeten leven. Maar ook de vrachtwagenchauffeur vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en hij gaat zwaar gebukt onder de onomkeerbare gevolgen ervan. Hij volgde EMDR-therapie en staat nog steeds onder psychologische behandeling.

(De verwijzing naar de uitspraak volgt zo spoedig mogelijk.)