EINDHOVEN - Een man die zich op internet voordeed als voetbalscout en als meisje, en zo minderjarige jongens benaderde met onzedelijke voorstellen, stond vandaag voor de rechter. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van verleiding en het bezitten, verspreiden en vervaardigen van kinderporno. De officier eiste een forse gevangenisstraf: ‘De impact op de slachtoffers is enorm. Zij waren door hun jonge leeftijd al kwetsbaar, hadden al het nodige meegemaakt en deze man heeft daar op een grove manier misbruik van gemaakt.’

De zaak kwam begin 2019 aan het licht na meerdere meldingen, onder meer van voetbalclub PSV. Minderjarige voetballers werden benaderd door een onbekende persoon die zich voordeed als voetbalscout en vroeg of zij zich naakt wilden filmden voor de webcam. De officier van justitie: ‘Hij zou dit gebruiken om te beoordelen of ze geschikt waren voor de voetbalschool. Hij had zelfs speciaal daarvoor een pasje laten maken om geloofwaardig over te komen.’ Ook anderen deden melding van soortgelijke praktijken door een onbekende man, die zich zou hebben voorgedaan als een meisje en zo jongens wist te verleiden tot verregaande seksuele handelingen voor de webcam. Na onderzoek bleek het om dezelfde man te gaan.

Aanhouding
Onderzoek leidde in augustus 2019 naar de verdachte, een man van inmiddels 63 uit Eindhoven. Bij een doorzoeking van zijn woning is een aanzienlijk aantal gegevensdragers in beslag genomen. Hierop werd kinderporno gevonden, waaronder webcambeelden van tientallen verschillende jongens. Hij zou als sinds 2013 bezig zijn: ‘Het onderzoeksteam heeft uiteindelijk twaalf minderjarigen kunnen identificeren. Daarvan wilden er zeven aangifte doen of een verklaring afleggen. Een van de jongens was destijds een leerling op de school waar de verdachte lesgaf’, zo vertelt de officier van justitie. Gezien de ernstige verdenking werden de betreffende school en de Onderwijsinspectie eind augustus 2019 over het onderzoek geïnformeerd. De verdachte heeft vanaf die tijd niet meer gewerkt.

Ernst
Er zijn geen aanwijzingen dat de man fysiek contact heeft gehad met de slachtoffers, maar dat maakt de zaak voor de officier van justitie niet minder ernstig: ‘Zeker door zijn werk als leraar had deze man moeten weten hoe groot de impact is op deze jonge slachtoffers'. Het waren nota bene kinderen in een kwetsbare leeftijd met al een rugzakje. Het is zeer kwalijk wat deze man heeft gedaan.’ De officier van justitie doelt onder meer op het feit dat hij de jongens vernederende handelingen liet plegen en opnames daarvan verder deelde op het darkweb.

Straf
De officier van justitie merkt de ernst van de feiten als strafverzwarend aan, net als de lange periode waarin de man zijn gang is gegaan en het feit dat de man uiteindelijk is gestopt door ingrijpen van de politie. Maar ook het grote aantal slachtoffers speelt een rol: ‘Veel meer jongens zijn slachtoffer geworden van deze man, waaronder onbekend gebleven buitenlandse jongens. Er zijn aanwijzingen dat het aantal slachtoffers boven de 160 zit en dat is zeer ernstig.’

Persoonlijkheid
Bij de verdachte is een pedofiele stoornis vastgesteld. De man zou onder invloed van stress de controle verliezen en in die situatie tot strafbare feiten zijn over gegaan. De officier van justitie: ‘De man is inmiddels een behandeling gestart en die lijkt een gunstig effect te hebben. Het recidiverisico wordt als laag ingeschat.’

Strafeis
‘Hoewel dat laatste positief is, kunnen wij niet voorbijgaan aan de grove feiten die gepleegd zijn en de enorme impact die deze hebben gehad op de slachtoffers. We hebben dat vandaag gezien in de zaal. Alles afwegende kom ik tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, waarvan 24 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Uitspraak is over twee weken.