VELDHOVEN - Op 11 april 2020 werd bij twee zendmasten in Veldhoven brand gesticht. Eind mei 2020 werd daarvoor een nu 31-jarige Veldhovenaar opgepakt. Vandaag stond hij voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf en een werkstraf. Ook moet hij opdraaien voor de schade aan de zendmasten.

In april en mei 2020 werden in heel Nederland zendmasten in brand gestoken. Uitgebreid onderzoek door de Dienst Landelijke Recherche wees uit dat er geen relatie tussen de branden was. Onder meer dankzij gevonden DNA op een aangetroffen aansteker kwam de Veldhovenaar als verdachte in beeld. In zijn verhoor liet hij onder meer weten een groot tegenstander te zijn van 5G. Het OM ziet daarin ook het motief voor zijn daad, die hij bekend heeft.

Grote gevolgen
Onder meer vanwege de bekennende verklaringen van de verdachte en gevonden sporen, werd er niet uitgebreid stilgestaan bij de bewijsmiddelen. De officier van justitie benadrukte vanmiddag de ernst van de zaak. Dit soort acties zorgt immers voor grote problemen ten aanzien van het internet en telefonie en met alle gevolgen van dien.

Persoonlijke omstandigheden
Tijdens het onderzoek werd ook uitgebreid gekeken naar de persoon van de verdachte, die lijdt aan een autistische stoornis. Inmiddels zijn er eerste stappen gezet om de problemen waar hij in zijn leven tegenaan loopt, op te lossen. De officier van justitie weegt deze positieve ontwikkelingen mee in de strafmaat, maar vindt dat de verdachte gestraft moet worden voor de ernstige feiten die hij heeft begaan.

Strafeis
Het OM eist een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 136 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Om verdere escalatie te voorkomen wil het OM dat de man wordt begeleid en wordt behandeld. Daarnaast moet hij voorlopig een verbod op het gebruik van social media krijgen. Ook eist het OM een werkstraf van 240 uur. De benadeelden partijen eisen daarnaast een vergoeding van de schade die oploopt tot een bedrag van bijna 100.000 euro. De uitspraak in de zaak is over twee weken.