EINDHOVEN - Voor een nieuw sport- en recreatiecentrum in de Eindhovense Heilig Hart kerk heeft de gemeente de planregels over parkeren verkeerd toegepast. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. De gemeente krijgt van de bestuursrechter wel de gelegenheid om in deze procedure een herstelbesluit te nemen waarop omwonenden dan weer kunnen reageren.


In juli 2020 verleende de gemeente Eindhoven een vergunning voor het verbouwen van de Heilig Hart kerk tot een nieuw sport- en recreatiecentrum met onder andere een lasergame arena, klimwand en horecavoorziening.

Verschillende omwonenden stapten naar de rechter. Zij zijn bang dat hun leefomgeving wordt aangetast door geluidsoverlast, overlast van bezoekers en overlast door extra verkeer. Hierbij zal ook de parkeerdruk toenemen, menen de omwonenden.

Om de vergunning te verlenen, moet de gemeente wel afwijken van het bestemmingsplan wat betreft parkeren. Er is sprake van een wijziging van de functie van de kerk met daardoor een toename van de parkeerbehoefte omdat de kerk al jaren niet meer is gebruikt. Dat heeft de gemeente niet onderkend bij de verlening van de vergunning.

De gemeente krijgt de gelegenheid om een nieuw besluit te nemen. Hierbij zal de gemeente moeten bepalen hoeveel fietsparkeerplaatsen er precies nodig zijn. Verder moet de gemeente aangeven of zij wel wil afwijken van het bestemmingsplan voor de nieuwe functie en zal zij moeten motiveren of dit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

De rechtbank geeft de gemeente zes weken de tijd om een herstelbesluit te nemen.