EINDHOVEN - De woningmarkt staat onder druk, ook in Eindhoven. De prijzen rijzen de pan uit en inwoners komen moeilijk aan een betaalbare koopwoning. Eindhoven wil voorkomen dat bestaande goedkope en middeldure woningen worden opgekocht door beleggers met als doel deze tegen hoge prijzen te verhuren. Met het invoeren van de opkoopbescherming stuurt de gemeente op het beschikbaar houden van koopwoningen voor starters en huishoudens met een middeninkomen, die zelf in de woning willen gaan wonen. In januari 2022 bespreekt de Eindhovense gemeenteraad de invoering van de opkoopbescherming.


“Wekelijks ontvang ik noodkreten van starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen die geen betaalbare koopwoning kunnen vinden. Zij leggen het steeds vaker af tegen beleggers met diepere zakken, aldus wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Wijken). Ik ben blij dat we hen met de opkoopbescherming een betere positie kunnen geven op de huidige woningmarkt en tegelijkertijd ook de leefbaarheid in wijken kunnen vergroten. Want een huis moet een thuis zijn in een buurt waar je jezelf fijn en veilig voelt en waar je de buren kent."

WOZ-waarde tot 350.000 euro

In januari 2022 bespreekt de Eindhovense gemeenteraad de invoering van de opkoopbescherming in de stad. Het streven is om de regeling in het voorjaar van 2022 in te voeren. In Eindhoven wordt de regeling toegepast op recent aangekochte en bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro. Op die manier wordt 28% van de Eindhovense woningvoorraad (en 62% van alle koopwoningen) beschermd tegen opkoop en verhuur in het dure segment. Het moet gaan gelden in alle CBS-buurten met minimaal tien bestaande koopwoningen met bovenstaande WOZ-waarde. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om geen lokale uitzonderingen op het verhuurverbod te maken en bij invoering af te zien van samenspraak en inspraak.

Leefbaarheid in wijken

Het invoeren van de opkoopbescherming levert ook een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken. Bij huurpanden geldt vaak een snelle doorstroom met wisselende huurders en is er minder eigenaarschap. Met het toepassen van de opkoopbescherming krijgt een woning een vast gezicht en aanspreekpunt.

Opkoopbescherming

Eerder waren gemeenten te beperkt om invloed uit te oefenen op de bestaande woningmarkt. Voor nieuwbouw was dit al wel mogelijk met de zelfbewoningsplicht. Een wetswijziging vanuit de Rijksoverheid maakt het voor gemeenten mogelijk om vanaf 1 januari 2022 de ‘Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming’ in te voeren. Op grond van deze regeling is een gemeente bevoegd om de verhuur van recent aangekochte, bestaande woningen in het goedkope en middeldure segment vergunningplichtig te maken.

Het Eindhovense college van B en W is blij met deze wetswijziging, maar ziet het wel als een extra instrument. Er is meer nodig willen we echt een verschil maken op de woningmarkt en slecht verhuurderschap aanpakken. Dat vraagt om een structurele investering en aanpak.