EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft de verwachte verkeersdrukte voor het nieuwe Buurtschap ’t Veld onvoldoende in kaart gebracht. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. De gemeente krijgt 10 weken de tijd om de gebreken te herstellen en moet daarbij onder andere de volledige (verwachte) parkeerbehoefte inventariseren. Intussen mag het realiseren van het nieuwe wijkje gewoon doorgaan.

De gemeente Eindhoven verleende in juni 2021 een vergunning voor het bouwen van 700 tijdelijke woningen aan de noordzijde van de Castiliëlaan. Verder is er plek voor bijbehorende voorzieningen, zoals horeca, detailhandel en een buurthuis.

In een zijstraat aan de zuidkant van de Castiliëlaan liggen onder andere 2 scholen en een revalidatiekliniek. De eigenaar van die kliniek, gelegen aan de Toledolaan, is bang voor parkeeroverlast door de komst van het nieuwe buurtschap; 65 tijdelijke parkeerplaatsen die nu worden gebruikt door de scholen zouden namelijk verdwijnen. Daarom stapte de eigenaar van de kliniek naar de rechter. Hij is onder meer bang dat er verkeersopstoppingen ontstaan en dat de kliniek bij een eventuele noodsituatie niet meer te bereiken is voor bijvoorbeeld ambulances.

Parkeer- en verkeerproblemen

Volgens de rechtbank moet de gemeente er rekening mee houden dat er al eerder sprake was van parkeeroverlast en een verkeersonveilige situatie aan de Castiliëlaan. Mede daarom zijn er in 2011 65 tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd voor medewerkers en bezoekers van de scholen op de plek van het nieuwe buurtschap. Dit had de gemeente bij de belangenafweging voor het verlenen van de vergunning van het nieuwe buurtschap moeten betrekken. In de vergunning en het bijbehorende Mobiliteitsplan staat niets over het voorkomen van de terugkeer van eerdere verkeersproblemen.

Volgens de rechtbank gaat het bovendien niet alleen om slechts een bestaand probleem. De situatie kan verergeren door de komst van Buurtschap ’t Veld. De gemeente maakt niet duidelijk hoe de parkeerbehoefte van bijkomende voorzieningen zoals kleinschalige horeca en detailhandel is meegenomen. Ook wijkt de gemeente zonder goede onderbouwing af van haar parkeerbeleid en de daarin opgenomen correctie bij het gebruik van deelauto’s.

Onvoldoende gemotiveerd

De rechtbank concludeert dat de gemeente onvoldoende uitleg heeft gegeven bij het verlenen van de vergunning. Zij krijgt nu 10 weken de tijd om dit te herstellen. In die tijd moet de gemeente de parkeerbehoefte van de volledige projectlocatie en de bestaande parkeerproblematiek in kaart brengen. Daarbij moet de gemeente uitleggen of (en zo ja waarom) wordt afgeweken van een parkeernota die er nu ligt.

De gemeente moet binnen 2 weken laten weten of ze de gebreken gaan herstellen. Het buurtschap kan in de tussentijd worden gerealiseerd.