EINDHOVEN - De gemeente gaat de komende 2 jaar op verschillende locaties 500 tot 2.000 tijdelijke, verplaatsbare woningen realiseren voor mensen die in de knel zitten vanwege het huidige woningtekort.


Vast staat dat er 111 tijdelijke woningen komen op de locatie van het Slachthuisterrein bij de Berenkuil en bij het Maxima Medisch Centrum. Enkele andere kansrijke locaties worden verder onderzocht. Dit gebeurt samen met woningcorporaties en eigenaren. Het gaat om:

  • De kringloopwinkel aan de Hugo van de Goeslaan.

  • Het parkeerterrein WoensXL.

  • Het terrein tussen Rabelaislaan en Aanschot.

  • De speeltuin bij het woonzorgcentrum aan de Maria van Bourgondiëlaan.

  • Het parkeerterrein aan de Tramstraat.

  • De Driehoek gelegen in Meerhoven nabij de A2/N2 (oftewel Tradeforum).


Het gaat om een aantal van 800 tot 1.500 woningen met een oplevering in 2023 en 2024.

Verplaatsbare woningen

Verplaatsbare woningen worden in de fabriek gebouwd. Ze voldoen aan alle eisen, zijn duurzaam en circulair. Bouwen in een fabriek levert minder bouwafval en minder overlast op voor de omgeving. Doordat de woningen licht zijn, zijn ze eenvoudig en snel te (ver)plaatsen. Ze worden per locatie ingezet voor een periode van minimaal 5-15 jaar en mogelijk langer, tot maximaal 30 jaar. Dankzij een korte procedure (tijdelijke vergunning) zijn ze relatief snel te plaatsen.

Het gaat om sociale en middeldure huurwoningen.

Urgentie

De urgentie is groot, het woningtekort is inmiddels opgelopen tot 11.000 woningen. Het uitgangspunt is om de woningen binnen een zo kort mogelijke termijn op te leveren. Dit betekent dat het hele proces, ook dat van samenspraak, zo compact mogelijk blijft. De planning en uitvoering verschillen per locatie.

Als we een stap verder zijn met het plan en dit financieel haalbaar is, wordt het plan gepresenteerd aan de buurt en belangenorganisaties. Zij kunnen meedenken en antwoord krijgen op eventuele vragen. Op een later moment geeft de gemeente e

en terugkoppeling van de eventuele verwerking van de opmerkingen en informatie over het vervolgproces.