EINDHOVEN - Groen en water (50%) én evenementen (47%) scoren het hoogste bij het gewenste toekomstbeeld van het Stadhuisplein. Dit blijkt uit de resultaten van een gemeentelijke enquête. Dat geldt zowel voor jong als oud.


De 55-plussers lopen echter iets minder warm voor evenementen en zien het plein ook als een plek om te verblijven. Een kwart, vooral de jongeren, ziet ook graag ruimte voor urban sports, zoals skaten. Bijna 5.500 mensen (veelal Eindhovenaren) gaven in de eerste week van maart hun mening over het Stadhuisplein van de toekomst.

Randvoorwaarden hoogbouw
Op de vraag wat de 3 belangrijkste randvoorwaarden zijn voor (hoge) bebouwing rond het Stadhuisplein, wordt voldoende groen als belangrijkste ervaren (47%). Daarna volgen een aantrekkelijk uiterlijk van de bebouwing (42%), voldoende samenhang tussen de bebouwing en de rest van het plein (34%), een goede mix aan voorzieningen op en rondom het plein (32%), voldoende betaalbare huur- en koopwoningen (31%) en geen last van wind en schaduw (29%).

En is hoogbouw tot de beoogde maximaal 160 meter wél of géén goed idee? Daarover zijn de meningen sterk verdeeld. In totaal zijn er iets meer respondenten die het wèl een goed idee vinden (48%) dan géén goed idee (43%); de rest heeft geen mening. Ook over de mate waarin groen én evenementen wenselijk zijn, de begane grond van gebouwen (plinten) en de Rode Loper (kunstroute) zijn vragen gesteld.

Benieuwd naar alle resultaten en meer achtergrondinformatie? Kijk dan op de projectpagina Vernieuwing Stadhuisplein.