EINDHOVEN - De herinrichting van Stratumseind/Oude Stadsgracht start op maandag 7 maart 2022. De werkzaamheden gebeuren in meerdere fases en duren tot medio 2023. Fasegewijs werken we aan een nieuwe inrichting van Stratumseind/Oude Stadsgracht, waar het plezierig werken, wonen, uitgaan en verblijven is. Via deze infobrief informeren we u over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor fase 1 (Oude Stadsgracht).


Het Stratumseind en de Oude Stadsgracht zijn de eerste straten in de Binnenstad die we gaan herinrichten. De komende jaren volgen ook de andere (winkel)straten met de rode steentjes. De huidige inrichting is verouderd en we willen meer groen in onze Binnenstad. Door onder meer een aanbestedingsprocedure en lange levertijden van materialen konden we helaas niet al tijdens de coronaperiode starten met de herinrichting. Wel hebben we ondergronds al verschillende voorbereidende werkzaamheden gedaan.

Stoep-straat-stoep-indeling

Alle straten krijgen een gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling. In de stoep komt een nieuwe Eindhovense steen met een warme, grijze basiskleur. Het straatgedeelte (middenloper) wordt uitgevoerd in comfortabel, bewerkt asfalt. Tussen de stoep en de straat komt een natuurstenen band met (lijn) goot. Ondergronds gaan we het oude rioolsysteem vervangen door een klimaatadaptief watersysteem met gescheiden riolering.

Alles bij elkaar gaat het om ingrijpende werkzaamheden. Deze zorgen voor onvermijdelijke overlast. Door de gefaseerde aanpak streven we er naar om deze per fase zo kort en beperkt mogelijk te houden. Verder is de bereikbaarheid van de panden een belangrijk aandachtspunt. Voorafgaand aan iedere fase en tijdens de werkzaamheden hebben medewerkers van het bouwteam contact met de ondernemers van het Stratumseind. Ze bespreken de werkzaamheden en de consequenties daarvan. Verder ontvangt de directe omgeving bij iedere fase een infobrief over de werkzaamheden en wat deze betekenen voor onder meer de bereikbaarheid. De data voor de andere fases zijn nu nog niet bekend en hangen af van de voortgang van werkzaamheden. Een globale planning communiceren we in maart.

Werkzaamheden fase 1 (Oude Stadsgracht)

Maandag 7 maart starten we met de herinrichting op de Oude Stadsgracht (fase 1). De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van archeologisch en explosievenonderzoek, verleggen van een gasleiding, aanbrengen van fundering, bestratingswerkzaamheden, voorbereiden van groenaanplant en het plaatsen van verlichting en straatmeubilair. In verband met de veiligheid zetten we het werkvak af met bouwhekken. De opslag en het vervoer van materialen gebeurt vanaf het bouwdepot aan Professor Dr. Dorgelolaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor fase 1 eind april 2022 afgerond. Bij de Oude Stadsgracht moeten we echter tot grote diepte graafwerkzaamheden verrichten. Daardoor is de kans op archeologische vondsten, bodemvervuiling en explosieven aannemelijk. Dit kan leiden tot vertragingen, waardoor we langer bezig zijn met fase 1 en ook later kunnen starten met de vervolgfasen.

Bereikbaarheid Oude Stadsgracht en directe omgeving

Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en is de bereikbaarheid van de Oude Stadsgracht en directe omgeving tijdens de werkzaamheden aangegeven. Ter plaatse geven borden de beperkte omleidingen voor het autoverkeer aan. Voor fietsers en voetgangers leveren de werkzaamheden weinig hinder op. Zij kunnen langs het werkvak lopen. De parkeergarage Medina op hoek Vestdijk/Oude Stadsgracht is gedurende de werkzaamheden alleen vanaf de Vestdijk bereikbaar. Dat geldt ook voor het parkeerterrein van DELA.