EINDHOVEN - In een monumentale boerderij uit 1584 in Eindhoven zijn 317 zilveren munten uit verschillende tijdperken en regio’s ontdekt tijdens een restauratieproject. De oudste munt dateert uit 1680 en de sluitmunt uit 1824.

De gemeente Eindhoven heeft de muntvondst, voordat het naar de veiling zou gaan, kunnen aankopen. Wethouder Maes van Lanschot (Erfgoed): "Deze schat is als een jongensboek waar iedereen van kan genieten. De muntvondst biedt een prachtig kijkje in ons verleden en hebben we weten te behouden voor alle Eindhovenaren. Daarom zijn we dankbaar dat we met de vinders tot overeenstemming zijn gekomen. We zullen de munten conserveren en exposeren, zodat iedereen dit cultuurhistorisch waardevolle erfgoed kan bezichtigen.” Philo van Gasselt (mede-vinder): “De vondst was natuurlijk al heel bijzonder. Wie maakt dat nou mee! We zijn erg blij dat de munten nu bij elkaar blijven. Dat vinden we heel belangrijk. Zo kan iedereen er straks van genieten.”

Restauratie

De archeologische vondst kwam aan het licht toen een restauratieteam bezig was met het renoveren van het historische pand. Terwijl de eigenaar bezig was met het uitgraven van de op zandgrond gelegen vloertegels, stuitte hij plotseling op een goed bewaarde aardewerken pot. Nadat de scherven van de pot voorzichtig waren uitgegraven, ontdekte hij tot zijn verbazing een eeuwenoude schat aan zilveren munten.

Soort munten

Enkele stuks zijn geklopt en 3 ruiterschellingen zitten aan elkaar vast. Geklopte munten zijn munten met een stempel ten teken dat ze aan bepaalde eisen voldoen qua zilvergehalte. De muntvondst bestaat voor het merendeel uit Ruiterschellingen, ongeveer 217 stuks voornamelijk van Nijmegen. Daarnaast komen ook de volgende munten voor: Arendschelling Kampen, Florijn of 28 stuiverstukken, tientallen stuiverstukken, provinciale guldens, 3 guldens West-Friesland, 10 schellingen Zeeland, halve zilveren dukaten, zilveren dukaten, ½ Ecu’s Frankrijk, Kronenthaler, guldens Willem I.

Cultuurhistorische waarde

De munten zijn duidelijk niet als verzamelobject bijeengebracht maar als spaarpot. Dit is te herleiden uit de samenstelling en kwaliteit van de munten. Het is duidelijk zichtbaar dat de munten gedurende lange tijd in zandgrond hebben gelegen doordat ze groen zijn uitgeslagen. Door de cultuurhistorische waarde is deze vondst zeer geschikt om in zijn geheel bijeen te houden.

Onschatbare waarde

De Eindhovense stadsarcheoloog Peter de Boer en veilinghouder/ numismaat Karel de Geus zijn verheugd door de verscheidenheid van de munten en beschouwen deze vondst als een belangrijk stukje puzzel om het verleden van Eindhoven te ontrafelen. De munten zijn afkomstig uit verschillende Europese landen en kunnen ons meer vertellen over handelsrelaties en culturele interacties uit het verleden.