EINDHOVEN - De gemeenteraad besloot op 19 juli Jeroen Dijsselbloem voor te dragen als nieuwe burgemeester van Eindhoven. Jeroen Dijsselbloem (56) is sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Vanaf 2012 was hij minister van Financiën en tevens voorzitter van de Eurogroep (het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de Eurolanden). Beide functies bekleedde hij vijf jaar. Vanaf 2000 was hij Tweede Kamerlid van de PvdA en woordvoerder op terreinen als belastingen, migratie en integratie, onderwijs en jeugdzorg.


De vertrouwenscommissie, met de heer R. van Acquoij als voorzitter, bereidde in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voor op basis van de vastgestelde profielschets. De commissie typeert de heer Dijsselbloem als een ervaren bestuurder. Hij maakte op de commissie op vele aspecten van de profielschets stevige indruk. Als minister heeft hij het voorzitterschap van de Eurogroep gezaghebbend ingevuld. Het unieke karakter van de triple helix in Eindhoven, en de doorontwikkeling daarvan, doorgrondt hij. Hij kan sturing geven op een wijze dat alle Eindhovenaren mee(r) gaan profiteren van de economische vooruitgang van Eindhoven en Brainport.

Vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt hij een visie op leren en ontwikkelen mee waarvan, niet alleen op het gebied van veiligheid, de stad en de organisatie zullen profiteren. De waarden en lessen past hij toe op alle terreinen en hij handelt zelf ook vanuit die waarden en lessen.

Integer handelen staat hoog in het vaandel, hij bevordert de aanspreekcultuur en handelt zelf wanneer grenzen worden overschreden. Hij bewaakt een sociaal veilige werkomgeving en stimuleert deze.

De procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester is hiermee nog niet afgerond. Deze voordracht biedt de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

De gemeenteraad gaat ervan uit dat Jeroen Dijsselbloem op 13 september 2022 als nieuwe burgemeester van Eindhoven aantreedt.