EINDHOVEN - Het is voor particulieren in Eindhoven eenvoudiger geworden om een kamer te verhuren. Het hoofddoel van de zogenaamde hospitaregeling is te zorgen voor meer studentenkamers. Vooral internationale studenten vinden door krapte op de woningmarkt erg moeilijk een kamer. De hoger-onderwijsinstellingen roepen Eindhovenaren op om gebruik te maken van de verruimde ‘hospitaregeling’ en een kamer te verhuren.

Zonder vergunning

Sinds 10 augustus geldt het Eindhovense ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing’. Woningeigenaren en huurders van woningcorporaties zonder vergunning een kamer verhuren, in alle delen van de stad. Dit moet nieuwe studenten helpen om makkelijker een kamer te vinden.

Voorheen gold ook nog de beperking dat alleen iemand die alleen woonde extra kamers mocht verhuren, aan maximaal 1 inwonende. Sinds 10 augustus mag ook een gezin of een stel één of meer kamers verhuren, aan maximaal 1 volwassene met maximaal 2 kinderen. Wel geldt de voorwaarde dat de bewoners al minimaal 1 jaar in de woning moeten wonen.

Meer informatie vind je in het persbericht Hoger-onderwijsinstellingen roepen Eindhovenaren op kamer te verhuren aan studenten.