EINDHOVEN - Het midden en klein bedrijf (MKB) betreft een grote groep ondernemers in Eindhoven (ca. 80-90% van alle bedrijven) die voor veel werkgelegenheid zorgt. Ze zijn daarmee van groot belang voor de welvaart in onze regio.

Door onze MKB’ers nog beter van dienst te zijn kunnen we als overheid bijdragen aan welvaart en werkgelegenheid. Daarom is in het collegeprogramma opgenomen dat de gemeente met een specifiek MKB-plan voor Eindhoven komt.

Samen met het MKB

De 1e conceptversie van het plan is gereed en de gemeente gaat nu samen met het MKB aan het werk om te kijken waar er verbeteringen nodig zijn om gezamenlijk tot een definitief MKB-plan te komen waar Eindhoven de komende jaren mee vooruit kan. Belangrijke thema's zoals digitalisering, scholing en internationalisering komen daarbij aan bod. Aanvullende ideeën, input en feedback vanuit het MKB zijn daarbij van harte welkom.