EINDHOVEN - Het stadsbos wordt voor iedereen, een plek voor cultuur, rust en avontuur, gebaseerd op het gedachtegoed van Philips. Maar het wordt ook een bos waar de natuur zich kan ontwikkelen. Dit staat in de ontwikkelingsvisie stadsbos Eindhoven, dat is opgesteld met bijdragen van ruim 2500 Eindhovenaren. Onderdeel van de ontwikkelingsvisie is een ruimtelijk plan voor Landgoed De Wielewaal.


Wat staat er in de visie?

Het stadsbos als een verzameling van landgoederen (zoals De Wielewaal en Mispelhoef), parken (zoals Philips de Jonghpark) en buitenplaatsen (zoals de Welschap). Naast hun eigen ‘gezicht’ vormen ze samen het grote, groene stadsbos door het versterken van het bestaande groen en herkenbare entrees. Verschillende zones in het stadsbos zijn bedoeld voor meer reuring, zoals avontuur, sport en spel. Andere plekken zijn voor rust en natuurontwikkeling, geschikt voor wandelpaden en kleinschalige activiteiten zoals natuureducatie. Thema’s zoals voedselproductie, mobiliteit, sport en educatie worden de komende tijd per deelgebied uitgewerkt, in de vorm van een ruimtelijk plan. De Wielewaal wordt gefaseerd geopend. Plekken en tuinen worden opnieuw verbonden, bestemd voor meer reuring. Andere delen zijn voor stilte, zodat biodiversiteit kan toenemen en de natuur kan herstellen. De Grote Beek (De Kromme Sloot) krijgt een belangrijke rol om verdroging tegen te gaan. Wandel- en fietspaden worden aangelegd en het landhuis heeft het potentieel als publiekstrekker.

Reageer!

Bekijk de ontwikkelingsvisie en reageer via de pagina Stadsbos en Landgoed De Wielewaal. De visie ligt ook op het Inwonersplein en in het infocentrum van de Philips Fruittuin. Via een formulier kun je daar reageren. Reageren kan tot en met 27 oktober 2023.

Reacties worden bekeken, getoetst aan de kaders van de gemeenteraad en waar mogelijk verwerkt. Eind dit jaar gaat de ontwikkelingsvisie ter besluitvorming naar het college. Daarna stelt de gemeenteraad het vast.