EINDHOVEN - Deze week is de aanbesteding voor een ambitieus nieuw congrescentrum gestart. In de afgelopen jaren is uit meerdere onderzoeken gebleken dat er behoefte is aan een grote internationale congresvoorziening in de Brainportregio, ondanks corona.

“Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. We willen en moeten echt het voorzieningenniveau voor bewoners en bedrijven op een hoger peil brengen,” stelt wethouder Stijn Steenbakkers. “De overheid, industrie en wetenschap zien steeds meer het belang van congressen voor de internationale positionering van Brainport Eindhoven als (high tech) economisch, wetenschappelijk en kenniscentrum. Ondanks de huidige situatie met covid-19, moeten we strategisch verder blijven kijken t.a.v. dit soort langjarige projecten. We hebben het al jaren over een congrescentrum, er is veel voorwerk en onderzoek naar gedaan. Dat gaf positieve signalen.".

Eisen en wensen

De eisen en wensen waaraan de congresvoorziening moet voldoen bieden ruimte voor innovatieve ideeën. Ze hebben onder andere betrekking op de congresfunctie en de omvang: een minimale capaciteit van 1.000 zitplaatsen en totaal tenminste 4.000 m2 aan eventruimten.

Daarnaast spelen ook andere criteria een rol, zoals bereikbaarheid per openbaar vervoer, de aanwezigheid van nevenvoorzieningen (o.a. hotels in de buurt), architectuur/uitstraling, duurzaamheid en social return.

In de aanbesteding is een voorkeur uitgesproken voor het ontwikkelgebied rondom station en centrum van gemeente Eindhoven, maar andere locaties zijn niet uitgesloten.