EINDHOVEN - De herinrichting van Demer, Rechtestraat en Hooghuisstraat kan van start. Het college heeft ingestemd met het ontwerp dat een forse, groene impuls gaat geven aan de winkelstraten in de binnenstad. De start van de uitvoering zal eerste kwartaal 2024 zijn.


Na afronding van de herinrichting van Stratumseind, gaat er begin 2024 gestart worden met het vergroenen van onze binnenstad. Zo wordt er stapsgewijs aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving gewerkt. Na de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van aanvullend budget voor de realisatie.

De huidige bestrating is toe aan vervanging en de binnenstad moet voorzien worden van meer groen. Verspreid over de drie straten worden er ruim 50 bomen geplant en komt er 500 vierkante meter aan groenvakken bij. Ook worden ondergronds klimaatmaatregelen genomen, dit door aanleg van een gescheiden rioolstelsel en ondergrondse waterberging. Deze waterberging voorziet de geplante bomen en planten van water.

Gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling
Het ontwerp voor de straten sluit aan bij de herinrichting van Stratumseind. Ook hier komt een gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling, net als bij de andere straten in de binnenstad die nog op de schop gaan. Het straatgedeelte (midden) wordt uitgevoerd in comfortabel, bewerkt asfalt. Tussen de stoepen van betonsteen en het straatgedeelte komt een natuurstenen band met lijnafwatering. De bomen en groenvakken komen in de stoepen, waardoor het straatgedeelte vrij blijft. Er komt nieuw straatmeubilair en nieuwe verlichting die wordt afgestemd op de sfeerverlichting van de ondernemers. Er komen speciaal ontworpen putdeksels.

Ruimte voor markt
Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is in samenspraak gerealiseerd. Een van de aandachtspunten daarbij was de markt op dinsdag. Deze blijft op de Demer. De stoepen links en rechts van het straatgedeelte bieden ruimte voor de kramen, zonder dat deze de toegang tot de winkels belemmeren. Ondernemers hadden zorgen of het vele groen de doorloop in de winkelstraten niet te veel zou belemmeren. De gemeente heeft daarvoor een onderzoek laten doen. Het onderzoek geeft aan dat ook op de drukste dagen geen problemen worden voorzien met de doorloop.

Aanvullend budget
Voor de realisatie heeft het college de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een aanvullend budget van 3,4 miljoen euro. Dit is voornamelijk nodig door prijsstijgingen en uitvoeringskosten.