EINDHOVEN - Begin 2022 gaan de Mathildelaan, Emmasingel, Keizersgracht en Wal op de schop. De werkzaamheden aan de Mathildelaan stonden eerder gepland voor 2020, maar zijn door de complexiteit en samenhang met andere werkzaamheden uitgesteld tot begin volgend jaar. De Emmasingel, Keizersgracht en Wal (de zogeheten Westelijke Binnenring) vergroenen we en maken we verkeersveiliger, in lijn met onder andere de Vestdijk en Kanaalstraat. De maximumsnelheid gaat terug van 50 naar 30 kilometer per uur en waar het kan komt één rijbaan in plaats van twee. We maken meer ruimte voor voetgangers en fietsers en zorgen dat zij beter kunnen oversteken. Zo maken we de binnenstad een fijne en gezonde plek om te verblijven.

Planning

De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2022, als de werkzaamheden van de Grote Berg zijn afgerond. We werken in verschillende fases om dit deel van de stad bereikbaar te houden. De werkzaamheden zullen ongeveer vier tot zes maanden duren.

Signify saneert de bodem
Als de kruising Emmasingel-Mathildelaan begin 2022 is afgesloten voor de werkzaamheden, werkt Signify (voorheen Philips Lighting) aan een sanering onder de Witte Dame en de Emmasingel. Door activiteiten van Philips in het verleden zijn de grond en het grondwater daar vervuild. De verontreiniging wordt aangepakt door bacteriën en voedingsstoffen in te brengen die de verontreiniging in de bodem afbreken. De aanleg van het systeem om de bacteriën en voedingsstoffen in de bodem te brengen duurt vier maanden. De afbraak van de verontreiniging duurt ongeveer tien jaar. Specialisten van de Omgevingsdienst toetsen of dit werk goed en veilig uitgevoerd wordt.

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op de website van OpenEindhoven.