EINDHOVEN - Wethouder Monique Esselbrugge (D66) verlaat de gemeente Eindhoven. Zij start op 1 september 2024 als secretaris-directeur Regio Foodvalley, een regionale netwerkorganisatie op het gebied van agrifood in het grensgebied van Gelderland en Utrecht. Tot die tijd blijft ze als wethouder actief in Eindhoven.

Regio Foodvalley heeft voor Esselbrugge gekozen vanwege haar ervaring op de voor de regio belangrijke onderwerpen als landelijk gebied, wonen, mobiliteit en economie. Ook haar bestuurlijke ervaring en haar grote netwerk komen van pas in haar nieuwe rol.

Het college van B&W dankt Monique voor de bijdrage die ze heeft geleverd aan belangrijke ontwikkelingen voor de stad, zoals het Masterplan Mobiliteit, het mbo-actieplan, de binnenstadsdeal, de start bouw Nieuw Bergen, de centrale eindejaarshow en het behoud van Design Academy voor Eindhoven.