DEN BOSCH - Na het succes van het programma Brabant Remembers van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 investeert Provincie Noord-Brabant opnieuw in een Brabantbreed programma om de Tweede Wereldoorlog bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.


Met deze financiële steun worden nieuwe plannen en projecten ontwikkeld richting en tijdens de viering en herdenking van 80 jaar vrijheid. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Jan Boelhouwer zal Stichting Crossroads ’40-’45 in 2024 en 2025 uitgebreid stilstaan bij wat vrijheid voor ons vandaag betekent en welke rol we daarin zelf hebben.

Brabant Remembers beleefde haar hoogtepunt in 2019. In heel Brabant waren prachtige programma’s te zien, te ervaren en te beleven rondom de Tweede Wereldoorlog. Allemaal met een persoonlijk levensveranderend verhaal aan de basis, om zo de geschiedenis van toen levend te houden voor volgende generaties. In 2020 maakte Brabant Remembers zich opnieuw op voor nog een hoogtepunt, om eensgezind met de rest van Nederland de 75-jarige herdenking en viering van de bevrijding vorm te geven. Helaas gooide Covid-19 hier roet in het eten. Vanaf dat moment is de tijd gebruikt om nieuwe plannen en projecten te ontwikkelen om in 2024 en 2025 wederom de Tweede Wereldoorlog bij een breed publiek onder de aandacht brengen en stil te staan bij de betekenis van vrijheid.

Aansprekend en verbindend programma

De activiteiten die Brabant Remembers organiseert of ondersteunt leveren een bijdragen aan verdere versterking, grotere samenhang en verbinding van het museale, herinnerings- én bewustwordingslandschap rondom het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Voortbouwend op wat in de afgelopen jaren is bereikt, organiseert Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 in 2024/2025 opnieuw een Brabantbreed, (inter)nationaal aansprekend en verbindend programma van herdenkingsactiviteiten. De eerste stappen hierin zijn al gezet. Zo is de Living History AR-app van Brabant Remembers verrijkt met vijf nieuwe 3D-verhalen en prijken in het Brabantse Landschap twee bijzondere markeringen. Deze vectoren, in Overloon en in Meijerijstad, duiden de wandelroute aan van de bevrijding en zijn onderdeel van een internationale wandelroute van Europe Remembers.

Ondersteuning Brabant Remembers vanuit Bevochten Brabant

Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: “We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te bezoeken. Het Brabants erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol. Onze ambitie is dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant, zoals die van de Tweede Wereldoorlog, nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Het erfgoed vertelt iets over onze identiteit en verbindt ons met het verleden, dat we zichtbaar en beleefbaar willen maken en houden. We hechten waarde aan het levend houden van de herinneringen aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten, het vieren van bevrijding en vrijheid en de instandhouding van vrede, democratie en rechtstaat. Daarom ben ik blij dat we Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 kunnen steunen in het permanent herdenken en in voorbereiding op een aansprekend programma richting 80 jaar Vrijheid in 2024 en 2025”.

Actief burgerschap en versterken profiel Noord-Brabant

Met het nieuwe programma wil Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 mensen stimuleren en inspireren het oorlogsverleden blijvend te herdenken, waarbij herdenken geen doel op zichzelf is. Het moet ook leiden tot actief en bewust burgerschap. Ook wil de Stichting het (inter)nationale profiel van Noord-Brabant versterken. Door met universele en grensoverschrijdende verhalen – met een Europese of zelfs mondiale relevantie – bezoekers naar onze provincie en de talloze ‘plekken met een verhaal’ trekken, draagt het programma Brabant Remembers bij aan het profiel van Noord-Brabant als aansprekende WOII-regio.

Nieuwe voorzitter

De nieuwe beleidsperiode van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 valt precies samen met het aantreden van de nieuwe voorzitter. Jan Boelhouwer volgt Ton Rombouts op, nu voorzitter van de Raad van Toezicht van vfonds. Jan Boelhouwer: “We willen mensen in het hart raken. De verhalen die we vertellen moeten de behoefte losmaken ze te delen met anderen. Hiermee blijven ze levend en zullen ze inspireren op het moment dat wijzelf voor een keuze staan die morele moed vereist. Waar je ook vandaan komt, wat je ook gelooft, denkt of voelt. Verhalen over (mede)mensen, hun keuzes, hun dilemma’s, hun idealen en hoop, hun falen en feilen zijn van alle tijden en hebben betekenis. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal… “

Brabantbrede samenwerkingen

Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 stelt voor de komende periode weer een nieuw programma samen. Hiervoor zoekt zij de samenwerking op met verschillende partijen. Zo zijn Oorlogsmuseum Overloon, Maczek Memorial Breda en Nationaal Monument Kamp Vught en ook andere WOII-erfgoed partijen (met of zonder locatie) onderdeel van het programma.

Ook is Stichting Bevrijding Brabantse Wal een partner, net als Erfgoed Brabant, VisitBrabant en de Liberation Route Europe Foundation. Tevens bestaat opnieuw een sterke verbinding met het onderwijs. De komende periode wordt dit netwerk verder versterkt.