EINDHOVEN -Minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in de binnenstad van Eindhoven. Dat komt binnen handbereik nu Green Collective in deze gemeente van start gaat. Green Collective is een initiatief van Renewi en PreZero, om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Door voortaan met één inzamelvoertuig via één gecombineerde route te rijden, draagt Green Collective bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad. Zo wordt het inzamelverkeer in de binnenstad van Eindhoven tot 50 procent verminderd. Dit levert óók een flinke CO2-reductie op, want elke 100 kilometer die minder wordt gereden, leidt tot een besparing van 160 kilogram CO2.

Green Collective heeft zich tot doel gesteld in 2023 minstens 30 gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Inmiddels hebben Renewi en PreZero al positieve ervaringen opgedaan met deze duurzame vorm van inzameling in diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Leeuwarden en Den Haag. Vanaf deze week start Green Collective in Eindhoven. Renewi en PreZero verenigen afvalinzamelaars én verzorgen de implementatie, het beheer en de uitvoering van de gezamenlijke afvalinzameling. De gemeente Eindhoven profiteert van de voordelen van dit initiatief, zonder er zelf omkijken naar te hebben. Green Collective wil op den duur ook de gezamenlijke inzameling van papier en karton en PBD-afval van bedrijven - plastic verpakkingen, blik en drinkpakken - mogelijk maken.

Samen inzamelen scheelt veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook zijn de gemeenten veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen omlaag gaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van de klanten van Renewi, PreZero en andere inzamelaars verandert niets. Iedere klant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het afval wordt opgehaald door de inzamelwagen van Green Collective.

Samen kom je verder
Eric Pero, Directeur Operations Nederland bij Renewi, kijkt positief naar deze ontwikkelingen: “Wij zijn blij dat we met ons duurzame collectief ook in de binnenstad van Eindhoven van start kunnen gaan. Met Green Collective laten we zien dat we in steeds meer gemeentes steeds duurzamer kunnen inzamelen. Daarbij voorkomen we onnodige vervoerskilometers en besparen we tonnen aan CO2-uitstoot. Dat resulteert in schonere lucht en minder verkeersdrukte, wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt. Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

Ook Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero is blij dat Green Collective in Eindhoven van start gaat: “Samen kom je verder, dat bewijst dit mooie initiatief. Deze samenwerking zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder zwaar verkeer. Een duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema in een duurzame toekomst voor steeds meer Nederlandse gemeenten. We zijn dan ook erg blij dat we hier met Green Collective ook in Eindhoven invulling aan kunnen geven.”

Naast Eindhoven, breidt Green Collective zich dit najaar uit naar steden als Alkmaar en Tilburg.

Green Deal ZES
Als deelnemende partij aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek willen Renewi en PreZero dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal ZES. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht. Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl