EINDHOVEN - In mei 2017 is een parkeergarage bij Eindhoven Airport ingestort. De producent van de vloeren van deze parkeergarage heeft de vraag naar zijn producten daarna zien kelderen. Voor de daardoor geleden schade houdt zij de hoofdaannemer verantwoordelijk. Het hof komt tot de conclusie dat de hoofdaannemer niet voor deze schade aansprakelijk is.


Oorzaak van de instorting

Volgens de producent van de vloeren is de parkeergarage ingestort doordat de hoofdaannemer zich niet aan de verwerkingsvoorschriften van de vloeren heeft gehouden en bouwfouten heeft gemaakt. Over de oorzaak van de instorting zijn meerdere rapporten verschenen. Het hof oordeelt dat deze rapporten niet voldoende steun bieden voor de conclusie dat de parkeergarage door deze bouwfouten is ingestort.

Niet ingrijpen van hoofdaannemer was niet onrechtmatig tegenover producent van vloeren

Het hof oordeelt ook dat de hoofdaannemer niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de producent van de vloeren door niet tijdig in te grijpen om instorting te voorkomen. Volgens het hof hoefde de hoofdaannemer niet te begrijpen dat de vloer op instorten stond en kon daarom van de hoofdaannemer ten opzichte van de producent van de vloeren niet verwacht worden meer maatregelen te nemen dan zij heeft gedaan.

Geen onrechtmatige publicatie

Het is ook niet onrechtmatig dat de hoofdaannemer een onderzoeksrapport naar de oorzaak van de instorting en een samenvatting van de conclusies daarvan heeft gepubliceerd, waarbij de producent van de vloer ook is genoemd. Er bestond groot maatschappelijk belang bij het naar buiten brengen van de onderzoeksresultaten. De publicatie was een neutrale samenvatting van de onderzoeksresultaten en daarvoor bestond voldoende steun in verschillende onderzoeksrapporten naar de oorzaak van de instorting.

Het onderzoek dat op verzoek van de hoofdaannemer is gedaan was ook niet zodanig gebrekkig dat publicatie daarvan onrechtmatig is. De producent heeft bepleit dat publicatie alleen mocht als absoluut zeker was dat het rapport juist, volledig en niet te stellig zou zijn en een volledige beschouwing van alle oorzaken zou bevatten. Het hof oordeelt dat dergelijke strenge eisen in dit geval niet gesteld mogen worden.