HELMOND - Ernest Donders, een man met een passie, wonend in Helmond. Ernest is projectmanager in het dagelijks leven en die ervaring komt hem goed te pas om een deel van zijn energie om te zetten naar een tastbaar project. Dan rijst ook meteen de vraag, hoe groot kan een passie wel niet zijn ? Ernest’s passie ontstond al op jeugdige leeftijd. We kijken daarvoor even terug in de tijd naar het moment van bijna het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944. De bevrijding van Brabant destijds maakte een enorme indruk op Ernest en die zou voorgoed verbonden blijven met zijn leven. Maar wie is Ernest wérkelijk?


In september gonst de energie door de lucht rond de bevrijding van Brabant. Wie heeft er niet gehoord van ‘Operatie Market Garden’ ? ‘Market’ was het gedeelte van de luchtlandingstroepen zoals aangevoerd met veel zweefvliegtuigen gevuld met soldaten en materiaal, en ‘Garden’ betrof de strijd welke moest worden gevoerd op de grond. Wie in deze provincie heeft dit niet meegekregen, tenslotte moest Nederland boven de grote rivieren de hongerwinter door terwijl Noord-Brabant een grote legermacht herbergde, grotendeels bestaand uit Engelsen. Vanuit hier zou de bevrijding van het hele land gaan plaatsvinden, en zou de afloop van operatie Market-Garden slechts een oponthoud zijn. Maar deze misvatting werd helaas duur betaald.

De landoperatie ‘Garden’ maakte grote indruk op Ernest, maar als je hem vraagt waar ooit de affiniteit begon dan zegt hij dat die er altijd al was en dat kwam door het zien van zwart-wit films en bezoeken aan musea. Hij zag herdenkingen ontstaan die begonnen met veteranen en kleinschalige particuliere initiatieven om het gebeuren na te bootsen om zo de historie te laten bestaan ook voor latere generaties. Daar was het dat Ernest zag dat er wagens met beschilderingen van het Amerikaanse leger rondreden waar het in wèrkelijkheid destijds de Engelsen waren die de kastanjes uit het vuur moesten halen. “Het klopte niet” aldus Ernest. Gevoel om recht te doen aan de geschiedenis dreef hem. Engelse uniformen en materieel was moeilijk aan te komen. Een kleinschalig begin met o.a. British American Re-anactment (BAR) en participerend in kleine evenementen leidde in 2004 tot een eerste herdenking welke zou uitgroeien tot een vijf jaarlijkse cyclus. Eentje die groter was dan de jaarlijkse. Een belangrijke ontmoeting volgde bij toeval met de Engelsen Martin Wright en Gerald Przenislawski die met hun Humber voertuig zijn aandacht trokken. Het drietal kwam in gesprek en samen besloten ze om het groter aan te pakken, maar dan wel zoals het ècht was geweest.

VOLWASSEN GEWORDEN

Zo werd in 2009 met 16 voertuigen ‘Operatie Market Garden’ herdacht en een gedenkwaardig moment was dat tijdens een babbeltje met de Burgemeester van Nijmegen de Engelse Lord Carrington ook op de Humber afkwam. Hij was de eerste tankcommandant in de operatie Market-Garden die over de brug van Nijmegen reed, weliswaar officieus en op eigen houtje. Zo iemand inspireert je. “Dit is zoals je het moet laten zien” aldus Carrington. We keken elkaar aan en daarbij flitste door het hoofd van Ernest; “Ja en k

2024 WORDT GROOTS

Het krijgen van vergunningen, toestemmingen en subsidies is een spel van gegund worden, maar daarvoor moet je wèl aan de weg timmeren om te laten zien wie je bent. Het LTF van Ernest en Gerald heeft wel degelijk indruk gemaakt in 2019 en het vizier staat nu open voor 2024 met een goed gevoel en vertrouwen in de lokale overheden door verschillende gesprekken welke nu al plaatsvonden. Ernest en Gerald willen in dat jaar de grootste herdenking allertijden organiseren en qua deelname lijkt die doelstelling inmiddels al gehaald. Ernest is zó puur in zijn beleving dat er een mooie ontroerende uitstraling om hem heen hangt die aanstekelijk werkt. Hij wordt soms ook in zijn kostuum gevraagd voor officiële gebeurtenissen zoals herbegrafenissen van omgekomen geallieerden om te eren en te respecteren, woorden die voor Ernest een heilige klank hebben. Zo kwam hij er achter dat een overleden 15 jarige Engelse jongen destijds als vrijwillig aangemelde militair gejokt moet hebben over zijn leeftijd, omdat hij absoluut zijn land wilde dienen. Heel wat voor die tijd want men kon niet even met een mobieltje bellen met thuis.

“Gedurende Coronatijd stond de wereld even stil en ik dus ook en dat is niets voor mij” concludeerde Ernest. Mede daardoor kwam hij in contact met een modelbouw groep en begon met de bouw van een Sherman tank uit de tweede wereldoorlog, schaal 1 op 6, en bouwde deze mede met behulp van 3D printers. Deze oogt niet alleen aan de buitenkant geheel origineel tot in de kleinste details, maar is dat ook van binnen geheel in overeenstemming met de originele tank en het trotse model prijkt nu tijdelijk in zijn huiskamer. Intussen is de modelbouw groep ook geïnteresseerd geraakt om in de volgende herdenking iets te gaan doen. Ernest ziet een weg voor hem liggen vol met regelen van dingen, serieuze afspraken maken en vastleggen maar ook een weg van uitdagingen. Hij heeft de passie, de energie en de gave om zaken in goed overleg naar zijn hand te zetten, en enthousiast over te brengen naar anderen waardoor de groep belangstellenden gestaag groeit.

Dat bewees hij al op jeugdige leeftijd. Jawel, Ernest was destijds bevriend met Prins Bernhard. De Prins mocht ooit binnen een bepaald protocol een keer geen alcohol houdend drankje nuttigen. Echter Bernhard vroeg Ernest om een glas jus d’orange en een witte wijn te gaan halen voor hen beiden. De jus d’orange voor de Prins en de witte wijn voor Ernest werden handig verwisseld zodat de Prins van een wijntje kon genieten en de bewaking het nakijken had.

Kees Otten & Wim Das - Dutch Defense Media