Eindhoven - Het Summa College is met zes kinderdagverblijven in de Brainportregio een pilot gestart om partners van expats of internationals met een gelijkwaardig profiel te begeleiden naar een baan in de kinderopvang. Op dit moment volgen 14 van hen een leerwerktraject van achttien weken. “De internationals worden door Summa opgeleid tot groepshulp in de kinderopvang. Naast hun studie doen ze al voor minimaal 8 uur per week werkervaring op bij een kinderdagverblijf in en rond Eindhoven”, verduidelijkt Lara Poulson, docent en projectleider van Summa Zorg & Welzijn.

De pilot is gestart omdat veel partners van expats aangeven dat ze zich hier graag nuttig willen maken voor de gemeenschap. Bovendien kan het vooruitzicht op werk en een grotere betrokkenheid bij de samenleving een rol spelen in de beslissing van expatgezinnen om in de Brainportregio te komen en te blijven werken. “En niet onbelangrijk: er is in de kinderdagopvang een grote behoefte aan geschoold personeel. De partners van de expats zijn erg gemotiveerd om aan de slag te gaan”, verduidelijkt Poulson.

Win-winsituatie
“Het is een win-winsituatie voor alle betrokkenen”, zegt Mascha Delaey van Nummereen Kinderopvang uit de Kempen. “De internationals ondersteunen de pedagogisch medewerkers in de kinderdagverblijven, wat resulteert in een directe verlaging van de werkdruk. De internationals brengen vaak waardevolle levenservaring en een andere culturele achtergrond mee, wat van groot belang kan zijn in de communicatie naar ouders en kinderen uit andere landen. Bovendien hopen we er natuurlijk op dat ze uiteindelijk nog de stap kunnen maken van groepshulp naar pedagogisch medewerker.”

Amanda Flynn is één van de veertien deelnemers aan het leerwerktraject. Haar man werkt bij ASML. Ze komt uit Amerika en heeft psychologie gestudeerd. In Boston werkte ze bij de opvang van jongeren, nu is ze actief bij Nummereen Kinderopvang in Veldhoven: “Bij ons zijn kinderdagverblijven chaotischer. Het valt me op hoeveel socialer de kinderen hier zijn. Ze helpen elkaar, zijn bezorgd voor elkaar”, geeft ze het verschil aan.

‘Alle deelnemers willen doorstuderen’

Naast specifieke lesmodules voor het werken in de kinderopvang, volgen de internationals ook taallessen gericht op het functioneren op de werkvloer. Na afronding van hun opleiding ontvangen ze het mbo-certificaat Pedagogisch klimaat in de kinderopvang. Daarnaast kunnen de internationals die nu het traject doorlopen er ook voor kiezen om door te studeren naar pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3. Poulson: “We hebben bewust gekozen voor een leertraject met dit mbo-certificaat, omdat dit traject de deelnemers inhoudelijk gedegen voorbereid om als groepshulp aan de slag te gaan. Bovendien is het een onderdeel van de niveau 3-opleiding, waardoor deelnemers die verder willen studeren, en dat willen ze tot nu toe allemaal, voor dat gedeelte van het diploma vrijstelling krijgen.” Als de pilot succesvol blijkt, kan deze worden uitgebreid naar andere sectoren, zoals de zorg.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven, Huis naar Werk, Transvorm en Summa College. Aan het project zijn zes kinderdagverblijven uit de Brainport-regio betrokken.