BEST - De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft het verzoek van een omwonende om schorsing van de omgevingsvergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een basisschool en realisering van een kinderdagverblijf in Best afgewezen. Dat betekent dat de verbouwing en uitbreiding mag doorgaan.


De gemeente Best verleende een vergunning voor het ruim 8 meter hoge gebouw. Een buurman stapte naar de rechter omdat hij vreest voor vermindering van zon- en daglicht en voor geluidsoverlast (het speelplein wordt richting zijn woning verplaatst). Hij verzocht in een spoedprocedure om de verbouw en uitbreiding stil te leggen.

De omgevingsvergunning heeft weliswaar een tekortkoming voor wat betreft de toets aan redelijke eisen van welstand, maar dat kan in de bezwaarprocedure bij de gemeente worden hersteld. Ook de mogelijke toename van geluidsoverlast waar de omwonende bang voor is, leidt niet tot schorsing van de vergunning. Weliswaar wordt het aantal leerlingen op die plek uitgebreid, maar uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de geluidsoverlast aanvaardbaar is. Daarnaast wees de voorzieningenrechter bezwaren van de omwonende over vermindering van zon- en daglichttoetreding af.